Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Personer i huvudsyssla inom kulturnäringsgrenar enligt arbetskraftsundersökningen

Definitionen av kulturnäringsgrenarna och -yrkena har inte så strikta gränser och EU håller på att ta fram en rekommendation om hur kulturområdet borde avgränsas. Därför finns det ingen entydig lösning på vad som räknas till kultur enligt näringsgren och yrke. Vilka näringsgrenar och yrken som använts här anges mer detaljerat i kvalitetsbeskrivningen. Näringgrenssindelningen 2008 har använts som näringsgrensindelning och yrkesklassificeringen 2010 som yrkesklassificering.

Arbetskraftsundersökningen är en urvalsundersökning och i samband med undersökningen finns det ett visst mått av bias som orsakas av metoden. Kulturen består av relativt små grupper, när man ser till näringsgren och yrkesgrupp, och därför presenteras resultaten i den här undersökningen separat bara då storleken på gruppen är omkring 10 000. Felmarginalen är då omkring fyra procent.

Sysselsättningen inom kulturnäringsgrenarna har minskat från år 2010 till år 2014 med 11,2 procent och antalet sysselsatta personer i huvudsyssla var år 2014 omkring 110 300.

Av näringsgrenarna har förlagsverksamhet minskat från år 2010 till år 2014 med omkring 23,5 procent, dvs. från omkring 16 611 sysselsatta till omkring 12 700 sysselsatta.

Antalet sysselsatta inom reklam sjönk från år 2010 med omkring 30 procent. År 2014 uppgick antalet sysselsatta till omkring 8 800, medan antalet år 2010 var över 12 700.

Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet har ökat och sysselsätter omkring 13 procent fler än år 2010. År 2014 sysselsatte näringsgrenen omkring 18 100 personer, medan antalet sysselsatta år 2010 var omkring 16 000. (Tabell 1)

År 2014 arbetade omkring 128 500 personer i huvudsyssla inom kulturyrken. Antalet personer inom kulturyrken har varit nästan oförändrat under detta decennium.

Antalet personer inom reklam och marknadsföring har ökat kraftigt och antalet sysselsatta i dessa yrken är nu ungefär 22 200, medan antalet sysselsatta var bara omkring 13 400 i början av decenniet. Antalet sysselsatta arkitekter och planerare har minskat med omkring 30 procent och uppgick år 2014 till i genomsnitt 14 800. Också sysselsättningen bland informatörer, arkivanställda och bibliotekarier samt inom museisektorn har minskat med omkring 27 procent. Däremot har sysselsättningen bland konstnärer och författare ökat med omkring 9 procent (Tabell 2).

Tabell 1. Personer i huvudsyssla inom kulturnäringsgrenar åren 2010–2014 enligt arbetskraftsundersökningen.

TOL2008 2010 2011 2012 2013
Förlagsverksamhet 16 611 17 167 17 238 14 109 12 702
Reklam 12 738 10 431 10 414 9 482 8 856
Bibliotek och arkiv samt museiverksamhet, utställningar och kulturminnesvård 11 966 13 983 13 199 9 947 11 625
Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 16 053 19 245 18 659 20 810 18 133
Övriga näringsgrenar 51 375 42 151 40 058 37 207 58 994
Totalt 124 483 121 581 117 867 111 912 110 310
Källa: Kulturstatistik 2014, Statistikcentralen

Tabell 2. Personer i huvudsyssla inom kulturyrken åren 2011–2014 enligt arbetskraftsundersökningen

  2011 2012 2013 2014
Reklam, marknadsföring 13 456 17 768 21 137 22 201
Arkitekter, produkt- och modedesigner, samhälls- och trafikplanerare 20 868 18 306 14 747 14 800
Informatörer, arkivarier, specialister inom museisektorn, bibliotekarier, informatiker m.fl. 16 862 16 396 16 672 12 259
Journalister 12 666 12 244 11 023 11 092
Konstnärer och författare 17 237 16 707 18 130 18 839
Andra kulturyrken 46 286 46 052 44 440 49 306
Totalt 127 374 127 473 126 149 128 498
Källa: Arbetskraftsundersökning Yrkesklassificeringen 2010

Källa: Kulturstatistik 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa Weckström 029 551 2348, kulttuuri.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kultur [e-publikation].
ISSN=2341-7390. Kulturarbetskraft i Finland 2014, 1. Personer i huvudsyssla inom kulturnäringsgrenar enligt arbetskraftsundersökningen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klt/2014/01/klt_2014_01_2015-08-27_kat_001_sv.html