Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Kulttuuriammateissa päätyössä toimivat työvoimatutkimuksen mukaan

Kulttuurin toimialojen ja kulttuuriammattien määritelmä ei ole tarkkarajainen ja EU:n parissa ollaan kehittämässä suositusta siitä, miten kulttuurin alue tulisi rajata. Sen takia ei ole yksiselitteistä ratkaisua sille miten kulttuuri lasketaan toimialan ja ammatin mukaan. Tässä käytetyt toimialat ja ammatit on lueteltu tarkemmin laatuselosteessa. Käytetty toimialaluokitus on vuoden 2008 toimialaluokitus ja ammattiluokitus vuoden 2010 ammattiluokitus.

Työvoimatutkimus on otostutkimus, ja siihen liittyy jonkin verran menetelmästä aiheutuvaa harhaa. Kulttuuri koostuu toimialoiltaan ja ammattiryhmiltään melko pieniin ryhmiin ja siksi tässä tutkimuksessa esitetään erikseen tuloksia vain silloin, kun ryhmän koko on noin 10 000. Tällöin tuloksen virhemarginaali on noin neljä prosenttia.

Kulttuuritoimialoilla työllisyys on laskenut vuodesta 2010 vuoteen 2014 11,2 prosenttia ja päätyössä toimivien työllisten lukumäärä oli vuonna 2014 noin 110300.

Toimialoista kustantaminen on vuodesta 2010 vuoteen 2014 supistunut noin 23,5 prosenttia, noin 16 611 työllisestä noin 12 700 työlliseen.

Mainonnan toimialan työllisten määrä laski vuodesta 2010 noin 30 prosenttia. Vuonna 2014 työllisiä oli noin 8 800 kun vuonna 2010 työllisiä oli vielä yli 12 700.

Kulttuuri ja viihdetoimina on lisääntynyt ja se työllistää noin 13 prosenttia useamman kuin vuonna 2010. Vuonna 2014 se työllisti noin 18 100 henkilöä kun vuonna 2010 työllisiä oli noin 16 000. (Taulukko 1).

Kulttuuriammateissa päätyössä toimi vuonna 2014 noin 128 500 henkilöä. Kulttuuriammateissa toimivien määrä on pysynyt lähes ennallaan tällä vuosikymmenellä.

Mainonnan ja markkinoinnin ammateissa toimivien määrä on kasvanut voimakkaasti ja työllisiä näissä ammateissa on nyt noin 22 2000 kun vuosikymmenen alussa työllisiä oli vain noin 13 400. Muutos ei kuitenkaan ole täysin luotettava, johtuen luokitus- ja menetelmämuutoksista Arkkitehtien ja suunnittelijoiden työllisten lukumäärä on laskenut noin 30 prosenttia ja oli vuonna 2014 keskimäärin 14 800. Myös tiedottajien, arkiston- ja kirjastonhoitajien, museoalan työllisyys on laskenut noin 27 prosenttia. Sen sijaan taiteilijoina ja kirjailijoina toimivien työllisyys on kasvanut noin 9 prosenttia (Taulukko 2).

Taulukko 1 Kulttuuritoimialoilla päätyössään toimivat vuosina 2010-2014 työvoimatutkimuksen mukaan.

TOL2008 2010 2011 2012 2013 2014
Kustantaminen 16 611 17 167 17 238 14 109 12 702
Mainonta 12 738 10 431 10 414 9 482 8 856
Kirjastot ja arkistot sekä museot ym, 11 966 13 983 13 199 9 947 11 625
Kulttuuri- ja viihdetoiminta 16 053 19 245 18 659 20 810 18 133
Muut toimialat 51 375 42 151 40 058 37 207 58 994
Yhteensä 124 483 121 581 117 867 111 912 110 310
Lähde: Kultuuritilasto 2014, Tilastokeskus

Taulukko 2. Kulttuuriammateissa päätyössään toimivat vuosina 20011-2014 työvoimatutkimuksen mukaan

  2011 2012 2013 2014
Mainonta, markkinointi                                                      13 456 17 768 21 137 22 201
Arkkitehdit, tuote- ja vaatesuunnittelijat, yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat 20 868 18 306 14 747 14 800
Tiedottajat, arkistonhoitajat, museoalan erityisasiantuntijat, kirjastonhoitajat, informaatikot ym. 16 862 16 396 16 672 12 259
Toimittajat 12 666 12 244 11 023 11 092
Taiteilijat ja kirjailijat 17 237 16 707 18 130 18 839
Muut kulttuuriammatit 46 286 46 052 44 440 49 306
Yhteensä 127 374 127 473 126 149 128 498
Lähde: Työvoimatutkimus Ammattiluokitus 2010

Lähde: Kulttuuritilasto 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa Weckström 029 551 2348, kulttuuri.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 27.8.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kulttuuri [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7315. kulttuurityövoima Suomessa 2014, 1. Kulttuuriammateissa päätyössä toimivat työvoimatutkimuksen mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klt/2014/01/klt_2014_01_2015-08-27_kat_001_fi.html