Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2. Personer i huvudsyssla inom kulturyrken enligt sysselsättningsundersökningen

Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Individpopulationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Materialet avviker från arbetskraftsundersökningen där sysselsättning definieras så att den täcker personer som fått t.o.m. en timmes lön eller annan ersättning för arbetet. Sysselsättningsstatistiken innehåller däremot uppgifter om anställningsförhållanden som är försäkrade av arbetsgivaren. Sysselsättning och arbetslöshet härleds med hjälp av dem.

Antalet sysselsatta enligt sysselsättningsundersökningen skiljer sig från arbetskraftsundersökningens siffror på grund av dess granskningssynvinkel. Fördelen med den är att den är täckande och det är möjligt att också ge detaljerade uppgifter. Nackdelen är att den är arbetskrävande att sammanställa och resultaten är därför inte lika aktuella som i arbetskraftsundersökningen. Exakta uppgifter om personer verksamma inom kulturyrken efter kön, arbetsgivarsektor och utbildningsnivå finns i databastabellerna över kultur.

Enligt sysselsättningsstatistiken var antalet personer i huvudsyssla 88 227 år 2012.

Av alla yrkesverksamma inom kulturyrken har nästan 34 procent utbildning på mellannivå, 14 procent utbildning på lägsta högre nivå, 23 procent utbildning på lägre högskolenivå och 28 procent utbildning på högre högskolenivå (Figur 1). Utbildningsnivåer efter yrken kan studeras i databastabellerna över kultur.

När det gäller arbetsgivarsektorerna arbetar 65 procent av alla sysselsatta inom den privata sektorn. Näst mest, över 13 procent, är sysselsatta inom kommunsektorn och lika många som företagare. (Figur 2).


Källa: Kulturstatistik 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa Weckström 029 551 2348, kulttuuri.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kultur [e-publikation].
ISSN=2341-7390. Kulturarbetskraft i Finland 2014, 2. Personer i huvudsyssla inom kulturyrken enligt sysselsättningsundersökningen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klt/2014/01/klt_2014_01_2015-08-27_kat_002_sv.html