Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Kulttuuriammateissa päätyössä toimivat työssäkäyntitutkimuksen mukaan

Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Aineisto poikkeaa työvoimatutkimuksesta, jossa työllisyys määritellään siten, että se kattaa jopa yhden tunnin palkkaa tai muuta työn vastinetta ansainneet henkilöt. Työssäkäyntitilasto taas sisältää tiedot työnantajan vakuuttamista työsuhteista, joiden pohjalta työllisyys ja työttömyys päätellään.

Työssäkäyntitilaston mukainen työllisten lukumäärä eroaakin työvoimatutkimuksen luvuista tarkastelunäkökulmansa vuoksi. Sen etuna on, että se on kattava ja myös yksityiskohtaista tietoa voidaan antaa. Aineiston haittana on sen muodostamisen työläys mistä johtuen tulokset eivät ole yhtä ajantasaisia kuin työvoimatutkimuksen. Tarkkoja tietoja kulttuuriammateissa toimivista sukupuolen, työnantajasektorin ja koulutustason mukaan on kulttuurin tietokantataulukoissa.

Työssäkäyntitilaston mukaan 2012 vuonna päätoimisesti toimi 88 227 työllistä.

Kulttuuriammateissa toimivista lähes 34 prosentilla on keskiasteen koulutus, 14 prosentilla alimman korkea-asteen koulutus, 23 prosentilla alemman korkeakouluasteen koulutus ja 28 prosentilla ylemmän korkeakouluasteen koulutus (Kuvio 1). Ammateittaisia koulutustasoja voi tarkastella kulttuurin tietokantataulukosta.

Työnantajasektoreista yksityisellä sektorilla työskentelee 65 prosenttia kaikista työllisistä. Seuraavaksi eniten, yli 13 prosenttia työllistyy kuntasektorilla ja saman verran yrittäjinä. (Kuvio 2).


Lähde: Kulttuuritilasto 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa Weckström 029 551 2348, kulttuuri.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 27.8.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kulttuuri [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7315. kulttuurityövoima Suomessa 2014, 2. Kulttuuriammateissa päätyössä toimivat työssäkäyntitutkimuksen mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klt/2014/01/klt_2014_01_2015-08-27_kat_002_fi.html