Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Kulttuurityöllisyys työvoimatutkimuksen mukaan

Kulttuuritoimialojen työllisyys on vuodesta 2011 vuoteen 2015 heikentynyt noin 6,5 prosenttia. T oimialojen työllisyys heikentyi tasaisesti aina vuoteen 2014 asti. Vuodesta 2014 vuoteen 2015 se kuitenkin kohentui ja toimialojen työllisten lukumäärä oli vuonna 2015 lähes 113 600.

Mainonnan työllisyys heikentyi aina vuoteen 2014 asti mutta koheni selvästi vuonna 2015. Vuonna 2015 työllisiä oli keskimäärin noin 11 300 henkilöä eli yli 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Toimialoista kustantaminen on vuodesta 2011 vuoteen 2015 supistunut yli 18 prosenttia ja toimiala työllisti vuonna 2015 keskimäärin noin 14 000 henkilöä.

Kirjastojen ja arkistojen sekä museoiden, näyttelyjen, historiallisten paikkojen ja rakennusten suojelun työllisten lukumäärä laski vuodesta 2014 lähes 7 prosenttia ja oli keskimäärin noin 10 800. Kulttuurin- ja viihdetoiminnan työllisten lukumäärä oli noin 16 200 mikä oli yli 10 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. (Taulukko 1).

Kulttuuriammateissa päätyössä toimi vuonna 2015 noin 131 600 henkilöä. Kasvua vuodesta 2014 oli yli kaksi prosenttia. Eräiden kulttuuriammattien työllisten lukumäärän kehitys näkyy kuviossa 2.

Taulukko 1. Kulttuuritoimialoilla päätyössään toimivat vuosina 2011 – 2015 työvoimatutkimuksen mukaan

TOL2008                         2011 2012 2013 2014 2015
Kustantaminen 17 167 17 238 14 109 12 702 14 045
Mainonta 10 431 10 414 9 482 8 856 11 314
Kirjastot ja arkistot sekä museot, näyttelyt sekä historiallisten paikkojen ja rakennusten suojelu 13 983 13 199 9 947 11 625 10 839
Kulttuuri- ja viihdetoiminta 19 245 18 659 20 810 18 133 16 205
Muut toimialat 42 151 40 058 37 207 58 994 61 168
Yhteensä 121 581 117 867 111 912 110 310 113 571
Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus

Kulttuuritoimialojen ja ammattien määrittely ei ole yksiselitteinen ja Suomen kulttuuritilastoissa pyritään käyttämään EU:n suosituksia. Tässä käytetyt toimialat ja ammatit on lueteltu tarkemmin laatuselosteessa. Käytetty toimialaluokitus on vuoden 2008 toimialaluokitus ja ammattiluokitus vuoden 2010 ammattiluokitus.

Työvoimatutkimus on otostutkimus, ja siihen liittyy jonkin verran menetelmästä aiheutuvaa harhaa. Kulttuuri koostuu toimialoiltaan ja ammattiryhmiltään melko pieniin ryhmiin ja siksi tässä tutkimuksessa esitetään erikseen tuloksia vain silloin, kun ryhmän koko on noin 10 000. Tällöin tuloksen virhemarginaali on noin neljä prosenttia.


Lähde: Kulttuuritilasto 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa Weckström 029 551 2348, kulttuuri.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 31.8.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kulttuuri [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7315. kulttuurityövoima Suomessa 2015, 1. Kulttuurityöllisyys työvoimatutkimuksen mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klt/2015/01/klt_2015_01_2016-08-31_kat_001_fi.html