Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Vähittäiskaupan myynti kasvoi joulukuussa 5,5 prosenttia

Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan myynti kasvoi joulukuussa 2004 5,5 prosenttia vuoden 2003 joulukuusta. Vähittäiskaupan koko vuoden myynnin arvo oli vuonna 2004 4,3 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Tavaratalokaupan myynnin arvo kasvoi joulukuussa 4,4 prosenttia ja päivittäistavarakaupan 2,9 prosenttia toissa vuoden joulukuusta. Autokaupan myynti oli joulukuussa 8,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tukkukaupan myynnin arvo kasvoi joulukuussa 8,9 prosenttia.

Loka-joulukuussa vähittäiskaupan myynti kasvoi 3,9 prosenttia, mikä oli samalla tasolla kuin kahtena edellisenä kolmanneksena. Autokaupan myynti oli loka-joulukuussa 6,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaa aikaa suurempi. Myös tukkukaupan kasvuvauhti lisääntyi edellisestä kolmen kuukauden jaksosta ja oli 7,8 prosenttia.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, joulukuu 2004 ja kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset %* Koko vuosi 2004**
01-03/2004 04-06/2004 07-09/2004 10-12/2004 2004/2003
Autokauppa 17,7 8,3 0,5 6,1 7,8
Tukkukauppa 3,3 6,8 5,7 7,8 6,0
Vähittäiskauppa 5,9 3,6 3,9 3,9 4,3
-päivittäistavarakauppa 3,3 0,9 0,3 1,6 1,4
-tavaratalokauppa 7,0 4,2 5,8 3,0 4,8
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisiin vastinkuukausien arvoihin.
**) Vuosimuutos vertaa koko vuotta 2004 vuoteen 2003.

Vuonna 2004 vähittäiskaupan myynti kasvoi 4,3 prosenttia

Koko vuonna 2004 vähittäiskaupan kasvu oli hieman parempi kuin vuonna 2003.Vuonna 2004 myynti lisääntyi edellisestä vuodesta 4,3 prosenttia, kun vuonna 2003 kasvu oli 4,2 prosenttia. Tavaratalokauppa kasvoi viime vuonna 4,8 prosenttia ja päivittäistavarakauppa1,4 prosenttia.

Maaliskuusta lähtien vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi myynnin arvoa nopeammin. Vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi loka-joulukuussa 0,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin myynnin arvo verrattuna vuodentakaiseen. Päivittäistavarakaupan myynnin määrä kasvoi 2,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin myynnin arvo. Myynnin määrät saadaan poistamalla myynnin arvoista hintojen muutosten vaikutukset.

Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan kahden ja puolen kuukauden kuluttua tarkasteltavan kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa. Tilaston havaintoyksikkönä ovat yritykset ja joissain tapauksissa toimialayksiköt. Tilasto kuvaa päätoimialanaan kauppaa harjoittavien yritysten koko liikevaihdon kehitystä. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan myynti koostuu päätoimisesti päivittäistavarakaupan toimialalla toimivien yritysten koko liikevaihdosta. Tilaston laskentamenetelmä uudistettiin vuoden 2003 alusta siten, että aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten vaikutus otetaan huomioon.


Päivitetty 14.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. joulukuu 2004, Vähittäiskaupan myynti kasvoi joulukuussa 5,5 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2004/12/klv_2004_12_2005-02-14_kat_001.html