Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Publicerad: 11.8.2006

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i juni med 8,2 procent

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 8,2 procent större i juni 2006 än året innan. Inom varuhushandeln ökade försäljningen med 9,3 procent och inom dagligvaruhandeln med 8,4 procent från juni året innan. Inom bilhandeln var försäljningen 4,9 procent och inom partihandeln 13,3 procent större än i juni 2005. Omsättningen inom handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandeln) ökade med 10,5 procent i juni från föregående år.

I april-juni ökade försäljningen inom detaljhandeln med 5,7 procent, dvs. ökningen mattades av från föregående kvartal. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 5,1 procent större än under motsvarande tid året innan. Försäljningen inom partihandeln ökade i april-juni med 9,3 procent jämfört med året innan. Under den tremånadersperiod som slutade i juni var försäljningen inom handeln 7,6 procent större än under motsvarande period år 2005.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, juni 2006 och tre månaders medeltal, %

 
 
Tre månaders årsförändringar, % ** Årsförändring för den
senaste månaden, %*
07-09/2005 10-12/2005 01-03/2006 04-06/2006 06/2006
Handeln totalt 7,6 6,6 10,7 7,6 10,5
Bilhandel 6,7 6,4 11,3 5,1 4,9
Partihandel 8,8 7,1 12,2 9,3 13,3
Detaljhandel 5,5 5,4 6,3 5,7 8,2
- dagligvaruhandel 3,6 3,5 4,5 6,4 8,4
- varuhushandel 5,9 6,0 7,1 6,5 9,3
*) Årsförändringen jämför juni månad år 2006 med motsvarande månad året innan.
**) I tremånaders årsförändring jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2006, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 11.8.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Omsättning inom handeln [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0920. juni 2006. Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 12.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2006/06/klv_2006_06_2006-08-11_tie_002_sv.html