Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kaupan myynti kasvoi 7,5 prosenttia loka-joulukuussa

Kaupan (sis. auto-, tukku- ja vähittäiskauppa) liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 loka-joulukuussa 7,5 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kaupan liikevaihto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä hitaammin kuin edeltävillä neljänneksillä vuonna 2006. Kaupan liikevaihdon kasvu hidastui varsinkin auto- ja tukkukaupassa.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
01-03/2006 04-06/2006 07-09/2006 10-12/2006
Kauppa yhteensä 10,6 8,1 8,9 7,5
Autokauppa 11,2 6,4 10,0 5,9
Tukkukauppa 12,2 9,7 10,0 8,8
Vähittäiskauppa 6,2 5,5 5,7 5,3
- päivittäistavarakauppa 4,2 5,7 5,7 5,1
- tavaratalokauppa 7,2 6,3 5,5 5,0
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisiin vastinkuukausien arvoihin.

Vähittäiskaupassa myynnin arvo ja määrä kasvoivat loka-joulukuussa 5,3 ja 4,3 prosenttia.

Vähittäiskaupan myynnin arvon ja määrän kolmen kuukauden vuosimuutokset loka-joulukuun 2006 välisenä aikana

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kehitys syys-marraskuussa

Vähittäiskaupan tarkimman julkaisutason myynnin kehitystä kuvaavia lukuja on saatavilla kuukautta pidemmällä viiveellä kuin päätoimialojen kehitystä kuvaavia lukuja.

Vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi marraskuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 6,5 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihto kohosi ripeimmin kodintekniikan vähittäiskaupassa, jossa kasvu oli 14,6 prosenttia. Valokuvausalalla liikevaihdon supistuminen jatkui voimakkaana. Liikevaihtoa kertyi 5,0 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona.

Tilastokeskuksen vähittäiskaupan lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että tilaston havaintoyksikköinä ovat yritykset ja joissain tapauksissa toimialayksiköt. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan myynti koostuu päätoimisesti päivittäistavarakaupan toimialalla toimivien yritysten koko liikevaihdosta.

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutokset syys-marraskuu 2006 välisenä aikana

Kaupan pitkän aikavälin suhdannekehitys

Kaupan myynti kasvoi nopeasti vuonna 2006

Vuonna 2006 kaupan liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Vuosina 2003-2005 kaupan liikevaihdon kehitys oli myös suotuisaa, kasvua kertyi 5,0-6,6 prosenttia. Vuoden 2002 alun jälkeen kaupan liikevaihdon kasvu piristyi ja kaupan liikevaihto nousi 2,6 prosenttia vuonna 2002.

Kaupan liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos ja trendi

Autokaupan liikevaihdon kasvu jatkui ripeänä vuonna 2006

Vuonna 2006 autokaupan liikevaihto kohosi 8,2 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2005 autokaupan liikevaihtoa kertyi 6,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2004 ensimmäisellä vuosikolmanneksella autokaupan myynnin kasvu oli ripeää: liikevaihto kasvoi 18 prosenttia. Vuoden 2004 ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen autokaupan myynnin kasvu hiipui aina marraskuulle 2004 saakka. Vuonna 2004 kaikkien ajoneuvojen ensirekisteröinnit kasvoivat 4,3 prosenttia, mutta uusien henkilöautojen rekisteröinti väheni 3,2 prosenttia edellisvuodesta. Marraskuussa 2004 autokauppa kääntyi jälleen kasvuun, joskin vuoden 2005 ensimmäisenä neljänneksenä liikevaihtoa kertyi maltillisesti 2,5 prosenttia.

Autokaupan myynti oli heikoimmillaan vuonna 2001, mutta myynti alkoi piristyä vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen jälkeen nopeasti. Vuoden 2002 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla autokaupan myynti kasvoi 10,3 prosenttia ja vuosikasvu ylsi 8,2 prosenttiin. Vuonna 2003 autokaupan myynnin kasvu kiihtyi edelleen ja vuositasolla kasvu oli 14,8 prosenttia. Tuolloin myös uusia henkilöautoja rekisteröitiin paljon, 26 prosenttia enemmän kuin vuonna 2002.

Autokaupan liikevaihto rakentuu noin yhdeltä kolmasosaltaan uusien autojen myynnistä ja toiselta kolmasosaltaan käytettyjen autojen myynnistä. Polttoaineiden vähittäiskaupan osuus toimialan kokonaismyynnistä on yksi seitsemäsosa. Loppu viidennes koostuu moottoriajoneuvojen osien, varusteiden ja renkaiden kaupasta ja ajoneuvojen huollosta. Ensirekisteröinnit puolestaan koostuvat puhtaasti uusien ajoneuvojen ensirekisteröinneistä.

Autokaupan liikevaihdon ja ajoneuvojen ensirekisteröintien kolmen kuukauden liukuvat vuosimuutokset

Tukkukaupan liikevaihto reippaassa kasvussa vuodesta 2004 alkaen

Vuonna 2006 tukkukaupan liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvu on selvästi nopeampi kuin vuonna 2005, jolloin tukkukaupan liikevaihto kohosi 7,4 prosenttia.

Vuonna 2004 tukkukaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden ensimmäisen neljänneksen 3,3 prosentista vuoden viimeisen neljänneksen 8,5 prosenttiin. Koko vuoden 2004 liikevaihdon kasvuksi tuli 6,2 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna.

Vuonna 2002 tukkukaupan myynnin kasvu oli hidasta: liikevaihto kasvoi vain 0,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuosien 2002 ja 2003 vaihteessa tukkukaupan liikevaihdon kasvu piristyi. Vaikka vuoden 2003 toisella vuosineljänneksellä tukkukaupan liikevaihdon kasvu väliaikaisesti hiipui, tuli koko vuoden 2003 liikevaihdon kasvuksi 2,7 prosenttia edellisestä vuodesta.

Tukkukaupan liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos ja trendi

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu ollut pirteää useita vuosia

Vuoden 2002 viimeisen neljänneksen 2,7 prosentin kasvusta vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi vähitellen vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen 5,9 prosentin kasvuun. Sen jälkeen vuoden 2004 vuosineljännesten liikevaihdon kasvunopeus oli 3-4 prosentin luokkaa. Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu hidastui 2,4 prosenttiin. Seuraavilla vuoden 2005 kolmella neljänneksellä liikevaihto kasvoi ripeämmin, noin 5-6 prosenttia. Liikevaihdon kasvu jatkui reippaana myös vuoden 2006 kaikkina neljänneksinä, ollen 5-7 prosenttia.

Vuonna 2001 vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu oli 6,6 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuosina 2002-2004 liikevaihto kasvoi noin 4 prosenttia vuodessa. Vuonna 2005 vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi 5,0 prosenttiin ja vuoden 2006 liikevaihto kohosi 5,6 prosenttia edellisvuodesta. Vähittäiskaupan liikevaihto on kaikkina vuosien 2000 ja 2006 välisinä vuosineljänneksinä pysynyt yli kahden prosentin kasvussa.

Vähittäiskaupan liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos ja trendi


Päivitetty 9.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. joulukuu 2006, Kaupan myynti kasvoi 7,5 prosenttia loka-joulukuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2006/12/klv_2006_12_2007-02-09_kat_001.html