Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kaupan myynti kasvoi 6,3 prosenttia heinä-syyskuussa

Kaupan (sis. auto-, tukku- ja vähittäiskauppa) liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2007 heinä-syyskuussa 6,3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kaupan liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä hitaammin kuin alkuvuonna. Kaupan liikevaihdon kasvu hidastui varsinkin tukkukaupassa.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
10-12/06 01-03/2007 04-06/2007 07-09/2007
Kauppa yhteensä 7,7 8,1 7,0 6,3
Autokauppa 7,8 9,5 7,7 7,5
Tukkukauppa 8,6 7,5 7,3 5,6
Vähittäiskauppa 5,3 8,7 5,8 7,1
- päivittäistavarakauppa 4,6 6,4 5,2 5,3
- tavaratalokauppa 5,8 12,4 4,9 7,7
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisiin vastinkuukausien arvoihin.

Vähittäiskaupassa myynnin arvo ja määrä kasvoivat heinä-syyskuussa 7,1 ja 5,6 prosenttia. Päivittäistavarakaupassa hintojen nousu jatkui, minkä vuoksi vuosimuutos myynnin määrässä on selvästi pienempi kuin arvossa kolmannellakin neljänneksellä. Muussa vähittäiskaupassa hintakehitys on ollut hieman maltillisempaa.

Vähittäiskaupan myynnin arvon ja määrän kolmen kuukauden vuosimuutokset heinä-syyskuun 2007 välisenä aikana

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kehitys heinä-syyskuussa

Vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 7,1 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihto kohosi ripeimmin kodinkoneiden, viihde-elekroniikan ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskaupassa, jossa kasvua kertyi 23,0 prosenttia. Myös postimyynnissä ja verkkokaupassa kasvu oli voimakasta, 12,5 prosenttia. Liikevaihto supistui eniten kirjojen, sanomalehtien ja paperitavaran myyntiin erikoistuneissa yrityksissä, jossa vähennystä kertyi 1,8 prosenttia. Valokuvausalan liikevaihdon vaisu kehitys jatkui yhä.

Tilastokeskuksen vähittäiskaupan lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että tilaston havaintoyksikköinä ovat yritykset ja joissain tapauksissa toimialayksiköt. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan myynti koostuu päätoimisesti päivittäistavarakaupan toimialalla toimivien yritysten koko liikevaihdosta.

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutokset heinä-syyskuun 2007 välisenä aikana

Kaupan pitkän aikavälin suhdannekehitys

Kaupan myynti kasvanut nopeasti vuodesta 2003

Viimeisten neljän vuoden aikana kaupan liikevaihto on kehittynyt suotuisasti. Vuoden 2007 tammi-syyskuussa liikevaihto kohosi 7,1 prosenttia. Vuonna 2006 kaupan liikevaihto kasvoi tätäkin reippaammin, lähes 9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuosina 2003-2005 kaupan liikevaihto kohosi myös ripeästi: kasvua kertyi vuosittain 5,0-6,6 prosenttia. Vuosi 2002 oli sen sijaan vaisumman kehityksen aikaa kaupan liikevaihdon noustessa 2,6 prosenttia edellisvuodesta, johtuen tukkukaupan poikkeuksellisen heikosta kehityksestä. Myös vuosi 2001 oli hitaamman kasvun aikaa, kun autokaupan liikevaihto supistui ja tukkukaupan myynti kohosi maltillisesti. Tukkukaupan myynnin voimakas nousu vuonna 2000 veti kaupan roimaan 9,5 prosentin kasvuun.

Kaupan liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi

Autokaupassa liikevaihdon kasvu jatkunut ripeänä vuodesta 2002

Autokaupan liikevaihto on ollut reippaassa kasvussa viimeiset viisi vuotta. Vuoden 2007 tammi-syyskuussa autokaupan liikevaihto kasvoi 8,2 prosenttia. Vuonna 2006 kehitys oli samansuuntaista ja kasvua kertyi 9,0 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2003 yllettiin vielä rajumpaan 14,8 prosentin nousuun. Vuosi 2001 oli sen sijaan synkkä autokaupalle, kun toimialan liikevaihto supistui 2,7 prosenttia edellisvuodesta.

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröintien kasvu näyttäisi sen sijaan tyrehtyneen vuoden 2007 tammi-syyskuussa, jolloin ensirekisteröintien määrä väheni edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit kehittyivät suotuisasti vielä vuosina 2002-2006: Vuonna 2006 ensirekisteröinnit kasvoivat 5,5 prosenttia, vaikkakin selvästi hitaammin kuin autokaupan liikevaihto. Toisaalta vuonna 2003 ensirekisteröinnit kasvoivat 20,3 prosenttia. Vuonna 2001 ensirekisteröinnit vähenivät rajusti, 12,7 prosenttia edellisvuodesta.

Autokaupan liikevahdosta kertyi uusimpien yritys- ja toimipaikkarekisterin tietojen mukaan lähes 40 prosenttia moottoriajoneuvojen vähittäiskaupasta ja vajaat 30 prosenttia moottoriajoneuvojen tukkukaupasta. Polttoaineiden vähittäiskaupan osuus toimialan kokonaismyynnistä oli runsaat 10 prosenttia. Loput, yli 20 prosenttia toimialan liikevaihdosta koostuu moottoriajoneuvojen osien, varusteiden ja renkaiden kaupasta ja ajoneuvojen huollosta. Ensirekisteröinnit puolestaan koostuvat puhtaasti uusien ajoneuvojen ensirekisteröinneistä.

Autokaupan liikevaihdon ja ajoneuvojen ensirekisteröintien kolmen kuukauden liukuvat vuosimuutokset

Tukkukaupan liikevaihto reippaassa kasvussa vuodesta 2004 alkaen

Tukkukaupan liikevaihto on kasvanut voimakkaasti vuoden 2004 alkupuolelta lähtien. Vuoden 2007 tammi-syyskuussa kasvua kertyi 6,8 prosenttia. Vuonna 2006 liikevaihdon nousu oli vieläkin ripeämpää, 10,0 prosenttia vuodentakaisesta. Vuosina 2004-2005 tukkukaupan liikevaihto lisääntyi myös nopeasti, 6,2-7,4 prosenttia edellisvuodesta. Vuosina 2001-2003 liikevaihto sen sijaan kehittyi vaisummin, 0,5-3,1 prosenttia. Vuonna 2000 tukkukaupan liikevaihto nousi poikkeuksellisen nopeasti, 12,7 prosenttia edellisvuodesta.

Tukkukaupan veturina vuosina 2005-2006 toimi puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukauppa, kun taas vuoden 2007 tammi-syyskuussa ripeimmin on kasvanut koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa. Vuonna 2004 taloustavaroiden tukkukaupan myynti kasvoi poikkeuksellisen paljon. Vuonna 2003 ainoastaan puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukaupan myynti kohosi nopeasti. Vuosina 2001-2002 tukkukaupan kasvua jarruttivat puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukaupan sekä koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukaupan vaisu kehitys. Vuonna 2000 puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukaupan myynti kohosi erittäin voimakkaasti ja vain taloustavaroiden tukkukaupan myynti kasvoi hitaasti.

Tukkukaupan liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu ollut pirteää useita vuosia

Vähittäiskauppa on kasvanut tasaisesti 2000-luvulla. Vuosien 2000-2006 aikana vuosikehitys on ollut 4,0-6,6 prosenttia. Vuonna 2006 liikevaihdolle kertyi kasvua 5,6 prosenttia edellisvuodesta ja vuoden 2007 tammi-syyskuussa kasvu kiihtyi 7,1 prosenttiin.

Vuosina 2003-2006 liikevaihdon kehitys oli suotuisampaa tavaratalokaupassa kuin koko vähittäiskaupassa. Vuonna 2002 päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi hieman nopeammin kuin koko vähittäiskaupassa ja huomattavasti reippaammin kuin tavaratalokaupassa, jossa liikevaihto kohosi maltillisesti. Sekä päivittäistavarakauppa että tavaratalokauppa vauhdittivat vähittäiskaupan liikevaihdon kasvua vuonna 2001. Tavaratalokaupassa liikevaihto kasvoi hieman nopeammin ja päivittäistavarakaupassa hieman hitaammin kuin vähittäiskaupassa vuonna 2000.

Vähittäiskaupan liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi


Päivitetty 14.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. syyskuu 2007, Kaupan myynti kasvoi 6,3 prosenttia heinä-syyskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2007/09/klv_2007_09_2007-12-14_kat_001.html