Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kaupan myynti laski 14,4 prosenttia tammi-maaliskuussa

Kaupan (sis. auto-, tukku- ja vähittäiskauppa) liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 tammi-maaliskuussa 14,4 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kaupan liikevaihdon edellisellä neljänneksellä alkaneesta notkahduksesta siirryttiin voimakkaaseen syöksyyn. Liikevaihto kääntyi rajuun laskuun myös autokaupassa. Kaupan liikevaihdon jyrkkää pudotusta vauhditti myös tukkukauppa.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
04-06/2008 07-09/2008 10-12/2008 01-03/2009
Kauppa yhteensä (G) 11,0 10,1 -2,4 -14,4
Autokauppa (45) 6,9 6,3 2,1 -28,3
Tukkukauppa (46) 13,5 13,3 -5,4 -15,9
Vähittäiskauppa (47) 8,0 5,4 2,2 -1,9
- päivittäistavarakauppa 8,8 8,6 6,7 2,8
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisiin vastinkuukausien arvoihin.

Vähittäiskaupassa myynnin arvo laski tammi-maaliskuussa 1,9 prosenttia. Päivittäistavarakaupassa myynnin arvo kohosi yhä. Myynnin määrä laski kuitenkin sekä vähittäiskaupassa että päivittäistavarakaupassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Vähittäiskaupan myynnin arvon ja määrän kolmen kuukauden vuosimuutokset tammi-maaliskuun 2009 välisenä aikana

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kehitys tammi-maaliskuussa

Vähittäiskaupan liikevaihto pienentyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,9 prosenttia edellisvuodesta. Optisen alan ja apteekkialan liikevaihto kasvoivat nopeimmin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Polttoaineiden ja kodintekniikan vähittäiskaupassa liikevaihto supistui rajuimmin tammi-maaliskuussa.

Tilastokeskuksen vähittäiskaupan lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että tilaston havaintoyksikköinä ovat yritykset ja joissain tapauksissa toimialayksiköt. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan myynti koostuu päätoimisesti päivittäistavarakaupan toimialalla toimivien yritysten koko liikevaihdosta.

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutokset tammi-maaliskuun 2009 välisenä aikana

Kaupan pitkän aikavälin suhdannekehitys

Kaupan myynnin syöksyä edelsi vuodesta 2003 alkanut suotuisa kehitys

Viimeisten viiden vuoden aikana kaupan liikevaihto on kehittynyt suotuisasti. Vuonna 2008 liikevaihto kohosi 6,6 prosenttia, kun edellisenä vuotena kasvua kertyi 7 prosenttia. Vuonna 2006 kaupan liikevaihto kasvoi poikkeuksellisen reippaasti, yli 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Sekä autokaupassa että tukkukaupassa liikevaihdon kasvu oli erittäin nopeaa vuonna 2006. Vuosina 2003-2005 kaupan liikevaihto kohosi myös ripeästi: kasvua kertyi vuosittain 4,8-5,8 prosenttia. Vuosi 2002 oli sen sijaan vaisumman kehityksen aikaa kaupan liikevaihdon noustessa 2,6 prosenttia edellisvuodesta, johtuen tukkukaupan poikkeuksellisen heikosta kehityksestä. Myös vuosi 2001 oli hitaamman kasvun aikaa, kun autokaupan liikevaihto supistui ja tukkukaupan myynti kohosi maltillisesti.

Kaupan liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi


Päivitetty 15.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. maaliskuu 2009, Kaupan myynti laski 14,4 prosenttia tammi-maaliskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2009/03/klv_2009_03_2009-06-15_kat_001.html