Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kaupan myynti laski 17,8 prosenttia heinä-syyskuussa

Kaupan (sis. auto-, tukku- ja vähittäiskauppa) liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 heinä-syyskuussa 17,8 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kaupan liikevaihdon pudotus hidastui hieman kolmannella neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen. Heinä-syyskuun hieman valoisamman kehityksen taustalla on sekä autokaupan että vähittäiskaupan liikevaihdon pudotuksen lievä hidastuminen.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
10-12/2008 01-03/2009 04-06/2009 07-09/2009
Kauppa yhteensä (G) -2,4 -14,9 -18,8 -17,8
Autokauppa (45) 1,9 -28,2 -35,5 -32,8
Tukkukauppa (46) -5,4 -16,5 -21,9 -21,6
Vähittäiskauppa (47) 2,2 -2,5 -3,1 -2,0
- päivittäistavarakauppa 6,7 1,8 2,6 1,9
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisiin vastinkuukausien arvoihin.

Vähittäiskaupassa myynnin arvo laski heinä-syyskuussa 2,0 prosenttia. Päivittäistavarakaupassa myynnin arvo kohosi yhä. Myynnin määrä laski kuitenkin myös päivittäistavarakaupassa kolmannella vuosineljänneksellä.

Vähittäiskaupan myynnin arvon ja määrän kolmen kuukauden vuosimuutokset heinä-syyskuun 2009 välisenä aikana

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kehitys heinä-syyskuussa

Vähittäiskaupan liikevaihto pienentyi kolmannella vuosineljänneksellä 2,0 prosenttia edellisvuodesta. Päivittäistavarakaupan alatoimialojen ja optisen alan liikevaihto kasvoivat nopeimmin heinä-syyskuussa. Televiestintälaitteiden, veneiden ja veneilytarvikkeiden sekä ajoneuvojen polttoaineiden vähittäiskaupassa liikevaihto supistui rajuimmin kolmannella vuosineljänneksellä.

Tilastokeskuksen vähittäiskaupan lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että tilaston havaintoyksikköinä ovat yritykset ja joissain tapauksissa toimialayksiköt. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan myynti koostuu päätoimisesti päivittäistavarakaupan toimialalla toimivien yritysten koko liikevaihdosta.

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutokset heinä-syyskuun 2009 välisenä aikana

Kaupan pitkän aikavälin suhdannekehitys

Kaupan myynnin syöksyä edelsi pitkään jatkunut suotuisa kehitys

Koko kauppa on kehittynyt vuoden 2008 viimeiseltä neljännekseltä lähtien vaisusti. Ensiksi notkahti tukkukauppa teollisuutta myötäillen marraskuussa 2008. Sitä seurasi autokaupan romahdus tammikuussa 2009. Edeltävien viiden vuoden aikana kaupan liikevaihto kehittyi sen sijaan erittäin suotuisasti. Vuonna 2008 liikevaihto kohosi 6,6 prosenttia, kun edellisenä vuotena kasvua kertyi 7 prosenttia. Vuonna 2006 kaupan liikevaihto kasvoi poikkeuksellisen reippaasti, yli 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Sekä autokaupassa että tukkukaupassa liikevaihdon kasvu oli erittäin nopeaa vuonna 2006. Vuosina 2003-2005 kaupan liikevaihto kohosi myös ripeästi: kasvua kertyi vuosittain 4,8-5,8 prosenttia. Vuosi 2002 oli sen sijaan vaisumman kehityksen aikaa kaupan liikevaihdon noustessa 2,6 prosenttia edellisvuodesta, johtuen tukkukaupan poikkeuksellisen heikosta kehityksestä. Myös vuosi 2001 oli hitaamman kasvun aikaa, kun autokaupan liikevaihto supistui ja tukkukaupan myynti kohosi maltillisesti.

Kaupan liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi

 

Kausitasoitusmalleja tarkennettu

Lokakuun liikevaihtokuvaajien laskennan yhteydessä on tarkennettu käytettyjä kausitasoitusmalleja. Muutokset vaikuttavat kausitasoitettuihin ja trendisarjoihin, mutta niillä ei ole vaikutusta alkuperäisiin ja työpäiväkorjattuihin aikasarjoihin. Siten alkuperäisistä sarjoista lasketut muutosprosentit ovat tarkentuneet vain vähän ja siihen on ollut syynä lähdeaineistojen täydentyminen.

Tilastokeskus on ottanut käyttöön tasomuutokset eräiden toimialojen kausitasoitusmalleissa. Se muuttaa kausitasoitetun ja trendiaikasarjan kehitystä merkittävästi vuosina 2008-2009. Ilman tasomuutoksia pudotus ei näkyisi yhtä jyrkkänä vuosien 2008-2009 vaihteessa. Tasomuutokset on tehty seuraaviin kausitasoitettuihin ja trendisarjoihin: moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukkukauppa, tukkukauppa ja koko kauppa. Tarkempaa tietoa kausitasoituskäsittelyn muutoksista: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08.html. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Erityisesti tämän kaltaisessa poikkeuksellisessa taloustilanteessa kausitasoitetut tiedot ovat epävarmempia kuin normaalisti.

Auto-, tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihdon trendisarjat


Päivitetty 15.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. syyskuu 2009, Kaupan myynti laski 17,8 prosenttia heinä-syyskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2009/09/klv_2009_09_2009-12-15_kat_001.html