Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kaupan myynti laski 8,3 prosenttia loka-joulukuussa

Kaupan (sis. auto-, tukku- ja vähittäiskauppa) liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 loka-joulukuussa 8,3 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kaupan liikevaihdon pudotus hidastui huomattavasti vuoden viimeisellä neljänneksellä verrattuna alkuvuoteen. Loka-joulukuun selvästi valoisamman kehityksen taustalla on sekä autokaupan että tukkukaupan liikevaihdon pudotuksen merkittävä hidastuminen ja vähittäiskaupan myynnin kääntyminen kasvuun.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset % 1)
01-03/2009 04-06/2009 07-09/2009 10-12/2009
Kauppa yhteensä (G) -14,9 -19,0 -17,9 -8,3
Autokauppa (45) -28,2 -35,4 -32,6 -19,3
Tukkukauppa (46) -16,5 -22,0 -21,7 -10,6
Vähittäiskauppa (47) -2,5 -3,1 -2,3 1,1
- päivittäistavarakauppa 1,8 2,6 1,6 2,7
1) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisiin vastinkuukausien arvoihin.

Vähittäiskaupassa myynnin arvo nousi loka-joulukuussa 1,1 prosenttia. Myös myynnin määrä kohosi hieman. Sekä myynnin arvo että myynnin määrä kasvoi päivittäistavarakaupassa enemmän kuin koko vähittäiskaupassa vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Vähittäiskaupan myynnin arvon ja määrän kolmen kuukauden vuosimuutokset loka-joulukuun 2009 välisenä aikana

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kehitys loka-joulukuussa

Vähittäiskaupan liikevaihto nousi vuoden 2009 viimeisellä vuosineljänneksellä 1,1 prosenttia edellisvuodesta. Urheiluvälineiden ja optisen alan vähittäiskaupan liikevaihto kasvoivat nopeimmin loka-joulukuussa. Televiestintälaitteiden sekä veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskaupassa liikevaihto supistui eniten vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Tilastokeskuksen vähittäiskaupan lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että tilaston havaintoyksikköinä ovat yritykset ja joissain tapauksissa toimialayksiköt. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan myynti koostuu päätoimisesti päivittäistavarakaupan toimialalla toimivien yritysten koko liikevaihdosta.

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutokset loka-joulukuun 2009 välisenä aikana

Kaupan pitkän aikavälin suhdannekehitys

Kaupan myynnin syöksyä edelsi pitkään jatkunut nousukausi

Koko kauppa on kehittynyt vuoden 2008 viimeiseltä neljännekseltä lähtien vaisusti. Ensiksi notkahti tukkukauppa teollisuutta myötäillen marraskuussa 2008. Sitä seurasi autokaupan romahdus tammikuussa 2009. Siten kaupan liikevaihto supistui 15,1 prosenttia vuonna 2009. Edeltävien viiden vuoden aikana kaupan liikevaihto kehittyi sen sijaan erittäin suotuisasti. Vuonna 2008 liikevaihto kohosi 6,6 prosenttia, kun edellisenä vuotena kasvua kertyi 7 prosenttia. Vuonna 2006 kaupan liikevaihto kasvoi poikkeuksellisen reippaasti, yli 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tällöin sekä autokaupassa että tukkukaupassa liikevaihdon kasvu oli erittäin nopeaa. Vuosina 2003-2005 kaupan liikevaihto kohosi myös ripeästi: kasvua kertyi vuosittain 4,8-5,8 prosenttia. Vuosi 2002 oli sen sijaan vaisumman kehityksen aikaa kaupan liikevaihdon noustessa 2,6 prosenttia edellisvuodesta, johtuen tukkukaupan poikkeuksellisen heikosta kehityksestä. Myös vuosi 2001 oli hitaamman kasvun aikaa, kun autokaupan liikevaihto supistui ja tukkukaupan myynti kohosi maltillisesti.

Kaupan liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi

Auto-, tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihdon trendisarjat

Tilastokohtaisten neljännesvuosikatsausten julkaiseminen päättyy

Tilastokohtaisten neljännesvuosikatsausten julkaiseminen lopetetaan. Toimialakatsauksia kehitetään edelleen ja ne tarjoavat lisätietoa teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden suhdanteista. Seuraavat toimialakatsaukset julkaistaan 26.3 ja ne löytyvät Tilastokeskuksen Artikkelit-sivulta. Ensimmäinen uudistunut toimialakatsaus ilmestyy 24.6.


Päivitetty 15.3.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. joulukuu 2009, Kaupan myynti laski 8,3 prosenttia loka-joulukuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2009/12/klv_2009_12_2010-03-15_kat_001.html