Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.6.2013

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i april med 1,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 1,8 procent i april jämfört med april 2012. Samtidigt ökade detaljhandelns försäljningsvolym, där prisernas inverkan har eliminerats, med 0,3 procent. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 0,9 procent och inom varuhushandeln med 2,1 procent från motsvarande period året innan. Inom partihandeln minskade försäljningen med 0,5 procent och inom bilhandeln med 11,6 procent från föregående år. Försäljningen inom den totala handeln gick ned med 1,3 procent i april.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Under januari–april ökade försäljningen inom detaljhandeln med 0,8 procent jämfört med motsvarande period året innan. Däremot minskade försäljningen inom partihandeln med 2,7 procent och inom bilhandeln med 30,5 procent under motsvarande tid. Försäljningen inom hela handeln var under januari–april 6,0 procent mindre än under motsvarande period året innan.

Inom bilhandel sjönk partihandeln kraftigast under januari–mars

Försäljningen inom bilhandeln minskade med 35,8 procent under första kvartalet 2013 jämfört med motsvarande period året innan. Inom bilhandeln sjönk partihandeln med motorfordon mest. Där var minskningen över 50 procent jämfört med januari–mars 2012. Partihandeln med motorfordon omfattar förutom partiförsäljningen i Finland även transitohandel till grannländerna.

Inom detaljhandeln med motorfordon sjönk försäljningen under januari–mars med 26,0 procent samt inom service och reparation med 11,2 procent från motsvarande period året innan. På utvecklingen av bilhandeln under första kvartalet inverkar också den kraftiga ökningen under januari–mars 2012, som föregick bilskatteändringen.

I förhållande till hela bilhandeln var andelen partihandel med motorfordon 43 procent. Andelen detaljhandel med motorfordon var 45 procent och andelen service och reparation 12 procent av bilhandeln. Uppgifterna om andelar baserar sig på 2011 års uppgifter i företagsregistret.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/04/klv_2013_04_2013-06-12_tie_002_sv.html