Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.10.2013

Försäljningen inom hela handeln minskade i augusti med 1,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 0,5 procent i augusti jämfört med augusti 2012. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 2,3 procent, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med 0,3 procent. Inom partihandeln minskade försäljningen med 2,6 procent, men inom bilhandeln ökade den med 1,0 procent från föregående år. Inom hela handeln gick försäljningen ned med 1,3 procent i augusti jämfört med motsvarande period året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Inom detaljhandeln sjönk försäljningsvolymen i augusti med 0,3 procent och inom partihandeln med 2,2 procent från året innan. Däremot ökade försäljningen inom bilhandeln med 1,0 procent från augusti året innan. Det innebär att försäljningsvolymen inom hela handeln gick ned med 1,3 procent. Volymindexet för försäljning beräknas genom att från värdeindexserien eliminera inverkan av prisförändringar.

Försäljningen inom handelsbranscherna sjönk under januari–augusti, frånsett inom detaljhandeln

Under januari-augusti ökade försäljningen inom detaljhandeln med 0,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Däremot minskade försäljningen inom partihandeln med 2,5 procent och inom bilhandeln med 21,5 procent under motsvarande tid. Försäljningen inom hela handeln var under januari-augusti 4,1 procent mindre än under motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2698, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/08/klv_2013_08_2013-10-11_tie_002_sv.html