Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kaupan toimialoista vain autokauppa kasvoi vuonna 2015

Koko kaupan (TOL G) myynti laski vuonna 2015 yhteensä 2,6 prosenttia vuodesta 2014. Kehitys synkkeni vuodesta 2014, jolloin koko kaupan myynti laski 0,8 prosenttia vuodesta 2013. Myynnin lasku on vuositasolla jatkunut nyt kolme vuotta, vuodesta 2013 alkaen. Lasku on ollut vuositasolla kuitenkin maltillisempaa kuin vuonna 2009, jolloin koko kaupan myynti laski yhteensä 15,0 prosenttia vuodesta 2008.

Autokauppa (TOL 45) oli kaupan toimialoista ainoa, jossa myynti kasvoi vuonna 2015. Kasvua kertyi vuoden aikana yhteensä 2,0 prosenttia vuodesta 2014. Kehitys oli kuitenkin autokaupassa hieman heikompaa kuin vuonna 2014, jolloin myynti kasvoi yhteensä 2,3 prosenttia edellisvuodesta.

Tukkukaupan (TOL 46) myynti laski kaupan toimialoista eniten, yhteensä 4,6 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Viime vuonna tukkukaupan kehitys oli heikompaa kuin vuonna 2014, jolloin myynti laski puolestaan 1,2 prosenttia vuodesta 2013. Tukkukauppa on kaupan toimialoista suhdanneherkin, sillä se myy tuotteitaan myös muun muassa teollisuuden tarpeisiin.

Vähittäiskaupassa (TOL 47) myynnin vaihtelut ovat pääsääntöisesti olleet auto- ja tukkukauppaa maltillisempia. Vuonna 2015 vähittäiskaupan myynti laski yhteensä 0,7 prosenttia vuodesta 2014. Kehitys oli vuonna 2015 vain hieman positiivisempaa kuin vuonna 2014, jolloin laskua kertyi yhteensä 1,0 prosenttia vuodesta 2013.

Kaupan toimialojen myynnin vuosimuutokset 2007–2015

Kaupan toimialojen myynnin vuosimuutokset 2007–2015
Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan kaupan toimialoista suurin on tukkukauppa, joka kattoi yli puolet koko kaupan liikevaihdosta vuonna 2014. Tästä syystä tukkukauppa vaikuttaa koko kaupan suhdannekehitykseen voimakkaimmin. Vähittäiskauppa on kaupan toimialoista toiseksi suurin: se kattoi vuonna 2014 yhteensä kolmanneksen koko kaupan liikevaihdosta. Autokauppa puolestaan on koko kaupan kolmesta päätoimialasta pienin: vuonna 2014 se kattoi koko kaupan liikevaihdosta 13 prosenttia.

Kaupan toimialojen liikevaihtojen osuudet koko kaupan liikevaihdosta vuonna 2014, %

Kaupan toimialojen liikevaihtojen osuudet koko kaupan liikevaihdosta vuonna 2014, %

Kaupan alan yritysten konkurssien määrä laski

Konkurssin tehneiden yritysten määrä laski vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna kaikilla kaupan toimialoilla. Koko kaupassa konkurssin tehneiden yritysten määrä oli 14,9 prosenttia pienempi kuin vuonna 2014.

Prosentuaalisesti eniten konkurssien määrä laski autokaupassa, yhteensä 21,3 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Konkurssien määrä laski vähiten vähittäiskaupassa, jossa konkursseja tehtiin vuonna 2015 yhteensä 7,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Tukkukaupassa puolestaan konkurssien määrä laski vuonna 2015 yhteensä 19,0 prosenttia edellisvuodesta. Myös konkurssin tehneissä yrityksissä työskennelleiden henkilöiden lukumäärä laski kaikilla yllämainituilla toimialoilla.

Konkurssiin haettujen yritysten määrä kaupan toimialoilla vuosina 2014 ja 2015

Konkurssiin haettujen yritysten määrä kaupan toimialoilla vuosina 2014 ja 2015

Autokaupan kehitys kääntyi kasvuun vuoden puolivälissä

Autokaupan myynnin kehitys alkoi vuonna 2015 heikosti, kun myynti laski ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 1,1 prosenttia vuoden 2014 tammi-maaliskuusta. Toisella neljänneksellä myynnin lasku jatkui edelleen, kun myynti oli 0,7 prosenttia vuodentakaista pienempi. Vuoden kolmannella neljänneksellä myynti kääntyi kasvuun vuodentakaiseen verrattuna ja lisääntyi vielä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kolmannella neljänneksellä myynti kasvoi 3,0 prosenttia ja vuoden viimeisellä neljänneksellä 6,9 prosenttia vuoden 2014 vastaavista neljänneksistä.

Autokaupassa myynnin määrä kehittyi melko samoin kuin liikevaihto. Myynnin määrä kehittyi hieman liikevaihtoa positiivisemmin toisella ja kolmannella neljänneksellä ja negatiivisemmin ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä. Autokaupan loppuvuoden kasvuun vaikutti uusien moottoriajoneuvojen myynnin lisääntyminen, sillä Tilastokeskuksen mukaan myös moottoriajoneuvojen ensirekisteröintejä oli loka-joulukuussa 6,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 loka-joulukuussa. Loppuvuoden uusien moottoriajoneuvojen myynnin kasvuun ovat oletettavasti vaikuttaneet romutuspalkkiot.

Autokaupan palkkasumma supistui ensimmäisellä neljänneksellä vain 0,1 prosenttia ja kääntyi 1,6 prosentin kasvuun jo vuoden toisella neljänneksellä. Kasvu jatkui vuoden loppuun asti: kolmannella neljänneksellä palkkasumma kasvoi 1,5 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 2,6 vuodentakaiseen verrattuna.

Autokaupan myynnin, myynnin määrän ja palkkasumman kehitys neljännesvuosittain vuonna 2015, %

Autokaupan myynnin, myynnin määrän ja palkkasumman kehitys neljännesvuosittain vuonna 2015, %

Tukkukaupan myynti laskussa, palkkasumma kasvoi hiukan

Tukkukaupan myynti supistui vuonna 2015 jokaisella neljänneksellä. Ensimmäisellä neljänneksellä myynti laski 4,7 prosenttia ja toisella neljänneksellä 4,3 prosenttia vuoden 2014 vastaavista neljänneksistä. Synkintä kehitys oli vuoden kolmannella neljänneksellä, jolloin myynti väheni yhteensä 5,7 prosenttia vuoden 2014 heinä-syyskuusta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä myynti väheni puolestaan 3,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Tukkukaupan myynnin määrä kehittyi liikevaihtoa positiivisemmin läpi vuoden 2015. Myös myynnin määrä kuitenkin laski vuoden 2015 kaikilla neljänneksillä. Myynnin määrän liikevaihtoa positiivisempi kehitys johtui hintojen laskusta.

Tukkukaupan palkkasumma kehittyi vuonna 2015 myyntiä ja myynnin määrää myönteisemmin. Palkkasumman kehitys kasvoi lukuun ottamatta viimeistä neljännestä, jolloin palkkasumma oli edellisvuoden tasolla. Myös vuoden ensimmäisellä neljänneksellä palkkasumma oli lähes edellisvuoden tasolla, kun kasvua kertyi vain 0,1 prosenttia vuodentakaisesta. Toisella neljänneksellä palkkasumma kasvoi 0,9 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 0,5 prosenttia vuoden 2014 vastaavista neljänneksistä.

Tukkukaupan myynnin, myynnin määrän ja palkkasumman kehitys neljännesvuosittain vuonna 2015, %

Tukkukaupan myynnin, myynnin määrän ja palkkasumman kehitys neljännesvuosittain vuonna 2015, %

Vähittäiskaupan myynnin kehitys piristyi vuoden lopulla

Vähittäiskaupan myynnin kehitys alkoi vuonna 2015 ensimmäisen neljänneksen 0,8 prosentin laskulla vuoden 2014 tammi-maaliskuuhun verrattuna. Toisella neljänneksellä lasku jatkui: myynti oli 1,7 prosenttia vuodentakaista pienempää. Vuoden kolmannella neljänneksellä myynti laski vielä 1,2 prosenttia vuoden 2014 heinä-syyskuusta, mutta kääntyi viimeisellä neljänneksellä 0,7 prosentin kasvuun.

Vähittäiskaupan myynnin määrä kehittyi koko vuoden 2015 ajan liikevaihtoa positiivisemmin tukkukaupan tapaan hintojen laskusta johtuen. Myynnin määrä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna vain vuoden toisella neljänneksellä, jolloin laskua kertyi 0,7 prosenttia. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvua kertyi 0,1 prosenttia, kolmannella 0,3 prosenttia ja viimeisellä 2,2 prosenttia vuoden 2014 vastaavista neljänneksistä.

Vähittäiskaupan palkkasumma laski vuoden 2015 jokaisella neljänneksellä. Eniten palkkasumma pieneni toisella neljänneksellä, 1,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Vähiten laskua kertyi puolestaan kolmannella neljänneksellä, 0,3 prosenttia vuodentakaisesta. Ensimmäisellä neljänneksellä palkkasumma laski 0,7 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 1,1 prosenttia vuoden 2014 vastaavista neljänneksistä.

Vähittäiskaupan myynnin, myynnin määrän ja palkkasumman kehitys neljännesvuosittain vuonna 2015, %

Vähittäiskaupan myynnin, myynnin määrän ja palkkasumman kehitys neljännesvuosittain vuonna 2015, %

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.02.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. joulukuu 2015, Kaupan toimialoista vain autokauppa kasvoi vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2015/12/klv_2015_12_2016-02-15_kat_001_fi.html