Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kaupan myynnin kasvu jatkui vuonna 2017

Vuonna 2016 alkanut kaupan alan myönteinen kehitys jatkui myös vuonna 2017. Myynti kasvoi yhteensä 4,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myynti ja myynnin määrä lisääntyivät kaikilla kaupan toimialoilla. Myös palkkasumma kasvoi vuodentakaisesta vähittäiskauppaa lukuun ottamatta.

Myynti kasvoi eniten tukkukaupassa, vuositasolla kaikkiaan 6,4 prosenttia. Vuonna 2016 tukkukaupan myynti pysyi edellisvuoden tasolla. Myös vähittäiskaupan myynti kehittyi positiivisemmin, kasvun ollessa vuonna 2017 yhteensä 2,0 prosenttia. Vuotta aiemmin kasvu jäi 0,6 prosenttiin. Autokaupassa edellisvuoden reilu yhdeksän prosentin kasvu sen sijaan hieman hidastui vuonna 2017 ja myynti kasvoi yhteensä 4,3 prosenttia.

Kuvio 1. Myynnin vuosimuutokset kaupan toimialoilla, %

Kuvio 1. Myynnin vuosimuutokset kaupan toimialoilla, %

Myynti kasvoi kaikilla vuosineljänneksillä

Myynti kasvoi vuoden 2017 jokaisella neljänneksellä kaikilla kaupan toimialoilla. Kuten vuositasollakin, myös eri neljänneksillä ripeimmin toimialoista kasvoi tukkukauppa. Eniten kasvua kertyi ensimmäisellä ja kolmannella neljänneksellä vuosimuutosten ollessa 8-9 prosentin tuntumassa. Vähittäiskaupassa neljännesvuosikehitys oli melko tasaista myynnin kasvaessa alimmillaan reilun prosentin ja eniten 2,7 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä. Autokaupan osalta edellisvuoden vahva nousu jatkui vielä vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä kasvun yltäessä 7,1 prosenttiin vuotta aiemmasta. Jälkimmäisillä vuosineljänneksillä autokaupan myynnin kasvu oli hieman maltillisempaa.

Kuvio 2. Myynnin neljännesvuosimuutokset kaupan toimialoilla, %

Kuvio 2. Myynnin neljännesvuosimuutokset kaupan toimialoilla, %

Tukkukauppa on liikevaihdoltaan kaupan kolmesta toimialasta suurin ja vaikutti eniten myös koko toimialan kehitykseen. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan sen osuus koko kaupan liikevaihdosta vuonna 2016 oli 53 prosenttia. Vähittäiskaupan osuus oli 32 prosenttia ja autokaupan puolestaan 14 prosenttia koko kaupan liikevaihdosta.

Vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi 2,2 prosenttia

Myynnin määrä ja palkkasumma kasvoivat parin edellisvuoden tapaan eniten autokaupassa. Myynnin määrä lisääntyi saman verran kuin toimialan liikevaihto, yhteensä 4,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös ensirekisteröinnit lisääntyivät vuonna 2017 yhteensä 4,0 prosenttia. Toimialan palkkasumma kasvoi puolestaan 3,2 prosenttia. Kuten liikevaihtokin, myös myynnin määrä ja palkkasumma kehittyivät autokaupassa positiivisesti kaikilla vuosineljänneksillä.

Tukkukaupassa myynnin määrä kasvoi toimialan liikevaihtoa vähemmän, yhteensä 1,5 prosenttia. Kasvua edellisvuodesta kertyi toista vuosineljännestä lukuun ottamatta, jolloin myynnin määrä laski vajaat kaksi prosenttia. Palkkasumma kasvoi tukkukaupassa kaikilla neljänneksillä, vuositasolla 2,2 prosenttia.

Vähittäiskaupan myynnin määrä jatkoi kasvuaan kolmatta vuotta peräkkäin. Kasvua kertyi kaikilla neljänneksillä, eniten viimeisellä kasvun yltäessä kolmeen prosenttiin vuodentakaisesta. Vuositasolla myynnin määrä kasvoi yhteensä 2,2 prosenttia. Vähittäiskaupan palkkasumma sen sijaan supistui 0,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Toimialan palkat supistuivat vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä, mutta kasvoivat viimeisellä.

Kuvio 3. Myynnin, myynnin määrän ja palkkasumman vuosimuutokset kaupan toimialoilla vuonna 2017, %

Kuvio 3. Myynnin, myynnin määrän ja palkkasumman vuosimuutokset kaupan toimialoilla vuonna 2017, %
Vähittäiskaupan hintojen aleneminen hidastui vuonna 2017. Tämä näkyy siinä, että kaksi vuotta jatkunut myynnin määrän positiivisempi kehitys liikevaihtoon verrattuna tasaantui toimialalla. Myynnin määrä kasvoi päättyneenä vuonna vain hieman enemmän kuin toimialan liikevaihto.

Kuvio 4. Myynnin ja myynnin määrän vuosimuutokset vähittäiskaupan toimialalla, %

Kuvio 4. Myynnin ja myynnin määrän vuosimuutokset vähittäiskaupan toimialalla, %

Konkurssien määrä laski kaikilla kaupan toimialoilla

Konkurssiin haettuja kaupan yrityksiä oli vuonna 2017 yhteensä 433, mikä oli 11 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Konkurssin tehneiden yritysten määrä laski eniten autokaupassa, yhteensä 33 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstöä konkurssiin haetuissa toimialan yrityksissä oli 2 prosenttia vuodentakaista vähemmän. Tukkukaupassa konkurssiin haettuja yrityksiä oli 3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016, mutta henkilöstöä näissä yrityksissä 24 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vähittäiskaupassa konkurssien määrä laski 4 prosenttia ja henkilöstöä näissä yrityksissä oli 40 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuvio 5. Vireille pannut konkurssit kaupan toimialoilla vuosina 2017 ja 2016

Kuvio 5. Vireille pannut konkurssit kaupan toimialoilla vuosina 2017 ja 2016

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 14.02.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. joulukuu 2017, Kaupan myynnin kasvu jatkui vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2017/12/klv_2017_12_2018-02-14_kat_001_fi.html