Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.10.2021

Omsättningen inom handeln ökade med 7,3 procent i augusti

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln med 7,3 procent i augusti jämfört med augusti 2020. Den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen för hela handeln, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade med 0,8 procent under samma period. Omsättningen ökade inom handelns alla näringsgrenar.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (G), %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (G), %

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer.

Nya tabeller till omsättning inom handeln

Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av uppgifterna om omsättning och försäljningsvolym inom handeln i databastjänsten StatFin . Med hjälp av de uppgifter som publiceras kan man bättre följa hur exakta näringsgrenarnas förändringsprocent är. Mera information i Ändringar i denna statistik .


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Mauri Niiniaho 029 551 3409, kauppa.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/08/klv_2021_08_2021-10-14_tie_002_sv.html