Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Kaikkien tilastosta julkaistujen toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty StatFin-tietokannan taulukoissa kuukausitasolla ja vuositasolla . Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen kaupan toimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2022-01-14)
G Koko kauppa 06/2021 10,8 10,6 -0,2
07/2021 7,7 8,0 0,3
08/2021 7,3 7,8 0,5
09/2021 7,9 8,3 0,4
10/2021 9,1 8,9 -0,2
45 Autokauppa 06/2021 17,6 17,6 0,0
07/2021 3,7 5,4 1,7
08/2021 5,8 7,7 1,9
09/2021 5,7 6,0 0,3
10/2021 7,8 7,5 -0,3
46 Tukkukauppa 06/2021 12,2 12,1 -0,1
07/2021 10,4 10,6 0,2
08/2021 9,4 10,5 1,1
09/2021 10,3 10,8 0,5
10/2021 12,5 12,8 0,3
47 Vähittäiskauppa 06/2021 5,8 5,3 -0,5
07/2021 5,3 5,1 -0,2
08/2021 4,9 3,9 -1,0
09/2021 4,5 4,9 0,4
10/2021 4,3 3,5 -0,8
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 06/2021 4,3 3,6 -0,7
07/2021 4,3 4,6 0,3
08/2021 3,3 1,7 -1,6
09/2021 2,2 2,2 0,0
10/2021 1,7 1,1 -0,6
Tavaratalokauppa (4719) 06/2021 4,0 3,6 -0,4
07/2021 5,1 4,9 -0,2
08/2021 5,8 5,2 -0,6
09/2021 8,4 7,8 -0,6
10/2021 2,9 3,0 0,1
Erikoiskauppa (474-477) 06/2021 6,2 6,2 0,0
07/2021 3,4 3,8 0,4
08/2021 5,2 5,5 0,3
09/2021 5,2 5,2 0,0
10/2021 4,9 4,3 -0,6
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen kaupan toimialoilla

Toimiala / Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
G Koko kauppa 2017 0,0 0,6
2018 0,2 0,6
2019 -0,1 0,4
45 Autokauppa 2017 0,1 0,6
2018 0,6 1,1
2019 0,4 0,5
46 Tukkukauppa 2017 0,0 0,8
2018 0,3 0,8
2019 -0,3 0,8
47 Vähittäiskauppa 2017 -0,2 0,6
2018 -0,1 0,5
2019 0,0 0,4
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 2017 -0,2 0,5
2018 0,3 0,4
2019 -0,1 0,3
Tavaratalokauppa (4719) 2017 0,1 0,9
2018 -0,3 0,3
2019 0,0 0,2
1) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Lauri Pullinen 029 551 3043, kauppa.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 14.1.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. marraskuu 2021, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2021/11/klv_2021_11_2022-01-14_rev_001_fi.html