Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 10.2.2005

Konkurssit tammi-joulukuussa 2004

Vuoden 2004 aikana pantiin vireille 2 417 konkurssia, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vireille pantiin vuonna 2004 vähemmän konkursseja kuin kertaakaan sitten vuoden 1985. Konkurssien vuoksi uhanalaiseksi joutui tammi-joulukuussa 2004 kaikkiaan 9 100 työpaikkaa, mikä on noin 1 900 vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä konkurssien määrä lisääntyi muutamalla prosentilla verrattuna vuotta aiempaan. Kolmen viimeisen neljänneksen aikana konkurssien määrä jäi selvästi edellisvuotista pienemmäksi. Konkurssien määrä väheni etenkin vuoden toisen ja neljännen vuosineljänneksen aikana, jolloin se jäi kumpanakin noin 20 prosenttia pienemmäksi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Vuoden kolmannella neljänneksellä konkurssien määrä oli noin kymmenen prosenttia edellisvuotista pienempi.

Vireille pannut konkurssit vuosineljänneksittäin 2002-2004

kuva

Vuotta aiempaan verrattuna konkurssit vähenivät vuoden 2004 aikana majoitus- ja ravitsemistoimintaa lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla. Eniten konkurssit vähenivät maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla sekä teollisuudessa. Maa-, metsä- ja kalataloudessa konkurssien määrä väheni yli 31 prosenttia ja teollisuudessa 21 prosenttia vuotta aiemmasta.

Julkistukseen liittyvä tiedote.

Lähde: Konkurssitiedote 2/2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus.oikeusolot@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 10.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. joulukuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2004/12/konk_2004_12_2005-02-10_tie_001.html