Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Päättyneet konkurssit 2004

Päättyneitä konkursseja koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille pannut konkurssit. Päättyneet konkurssit sisältävät jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleita asioita ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.

Konkurssihakemuksen jättäminen tuomioistuimeen, konkurssin vireilletulo, ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Uusi konkurssilaki tuli voimaan 1.9.2004 ja korvasi vanhan vuonna 1868 annetun konkurssisäännön. Uusi laki ei aiheuttanut merkittäviä muutoksia konkurssimenettelyyn kokonaisuutena tai velkojien tai velallisen asemaan.

Vuoden 2004 aikana tuomioistuimet käsittelivät loppuun yhteensä 2 780 konkurssihakemusta. Hakemuksista konkurssituomioon päättyi 753. Muissa tapauksissa konkurssin käsittely keskeytyi konkurssimenettelyn eri vaiheissa. Yleisimmät keskeytymisen syyt vuonna 2004 loppuun käsitellyissä asioissa olivat konkurssipesien varattomuus, joka oli syynä 833 tapauksessa ja hakemuksen peruuttaminen, joka oli syynä 629 tapauksessa. Hakemuksen peruuttaminen on käytännössä merkinnyt sitä, että menettelyyn osallistuneet velkojat ovat saaneet saatavilleen suorituksen tai hyväksymänsä vakuuden. Konkurssin peruuttamisia konkurssiinasettamispäätöksen jälkeen tehtiin käräjäoikeuksissa vuonna 2004 yhteensä 14.

Uusi konkurssilaki toi mukanaan uuden konkurssipesien selvittelymuodon, julkisselvityksen, joka tulee yleensä kyseeseen konkurssin raukeamisen vaihtoehtona. Vuoden 2004 loppuun mennessä ehdittiin käräjäoikeuksissa tehdä kaikkiaan 11 päätöstä siirtymisestä julkisselvitykseen.

Tuomioon päättyneet konkurssit

Vuonna 2004 päättyi tuomioon 753 konkurssia. Niistä on kerätty tiedot konkurssipesän varoista ja veloista. Vuonna 2004 tuomioon päättyneissä konkursseissa oli varoja 138 miljoonaa ja velkoja 404 miljoonaa euroa.

Pesäluetteloista saadut tiedot varoista ja veloista antavat liian positiivisen kuvan velkojien todellisesta asemasta. Pesänselvityksen tultua loppuun suoritetuksi varojen ja velkojen suhde muuttuu velkojille huonommaksi. Varat näytetään arvostettavan niiden todellista arvoa suuremmiksi. Tilastokeskukselle ilmoitetuista tiedoista puuttuvat myös pesänhoitokulut ja velkojen korot, jotka saattavat nousta huomattaviin summiin.

Tuomioon päättyneiden konkurssihakemusten keskimääräinen käsittelyaika hakemuksen saapumisesta konkurssituomioon oli käräjäoikeuksissa keskimäärin 7,5 kuukautta.

Varat ja velat tuomioon päättyneissä konkursseissa 1997-2004

kuva

Lähde: Konkurssitiedote 5/2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus.oikeusolot@tilastokeskus.fi


Päivitetty 13.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. 2004, Päättyneet konkurssit 2004 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2004/konk_2004_2005-05-13_kat_001.html