Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Päättyneet konkurssit 2005

Päättyneitä konkursseja koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille pannut konkurssit. Päättyneet konkurssit sisältävät jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleita asioita ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.

Konkurssihakemuksen jättäminen tuomioistuimeen, konkurssin vireilletulo, ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Uusi konkurssilaki tuli voimaan 1.9.2004 ja korvasi vanhan vuonna 1868 annetun konkurssisäännön. Uusi laki ei aiheuttanut merkittäviä muutoksia konkurssimenettelyyn kokonaisuutena tai velkojien tai velallisen asemaan.

Vuoden 2005 aikana tuomioistuimet käsittelivät loppuun yhteensä 2 339 konkurssihakemusta. Hakemuksista konkurssituomioon tai jakoluettelon vahvistamiseen päättyi yhteensä 368. Muissa tapauksissa konkurssin käsittely keskeytyi konkurssimenettelyn eri vaiheissa. Yleisimmät keskeytymisen syyt vuonna 2005 loppuun käsitellyissä asioissa olivat konkurssipesien varattomuus, joka oli syynä 709 tapauksessa ja hakemuksen peruuttaminen, joka oli syynä 590 tapauksessa. Hakemuksen peruuttaminen on käytännössä merkinnyt sitä, että menettelyyn osallistuneet velkojat ovat saaneet saatavilleen suorituksen tai hyväksymänsä vakuuden. Konkurssin peruuttamisia konkurssiinasettamispäätöksen jälkeen tehtiin käräjäoikeuksissa vuonna 2005 yhteensä 67.

Uusi konkurssilaki toi mukanaan uuden konkurssipesien selvittelymuodon, julkisselvityksen, joka tulee yleensä kyseeseen konkurssin raukeamisen vaihtoehtona. Vuonna 2005 tehtiin käräjäoikeuksissa kaikkiaan 42 päätöstä siirtymisestä julkisselvitykseen.

Tuomioon päättyneet konkurssit ja jakoluettelon vahvistamiset

Uudessa konkurssilaissa konkurssituomio konkurssihakemuksen ratkaisuna lakkasi ja uutena hakemuksen ratkaisuna otettiin käyttöön jakoluettelon vahvistaminen. Ennen uuden lain voimaan tuloa vireille tulleet konkurssit voivat kuitenkin edelleen päättyä konkurssituomioon. Vuonna 2005 konkurssituomioon päättyi vielä 103 konkurssia. Jakoluettelon vahvistamisia tehtiin vuonna 2005 yhteensä 265 kappaletta. Aiemmin julkaistuja tietoja konkurssipesien varoista ja veloista ei enää saada kerättyä tuomioistuinten asian käsittelyjärjestelmästä.

Tarkempia tietoja vuonna 2005 käräjäoikeuksissa loppuun käsitellyistä konkurssihakemuksista löytyy tämän tilaston taulukoista.


Päivitetty 17.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. 2005, Päättyneet konkurssit 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2005/konk_2005_2006-05-17_kat_001.html