Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.5.2006

Konkurser i januari-mars 2006

I januari-mars anhängiggjordes 652 konkurser, vilket är två procent mer än under motsvarande period året innan. Antalet konkurser ökade i januari-mars mest inom huvudnäringsgrenen annan serviceverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes i januari-mars 155 konkurser, vilket är 16 procent mer än året innan. Antalet anställda i de företag som ansökte om konkurs var totalt 2 671, vilket är tre procent mer än året innan.

Anhängiggjorda konkurser i januari-mars 1986-2006

Anhängiggjorda konkurser efter näringsgren i januari-mars 2006 och 2005

  Konkurser
januari-mars 2006
Konkurser
januari-mars 2005
- Jord-, och skogsbruk, fiske 2 5
- Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 81 82
- Byggverksamhet 131 125
- Handel 120 129
- Hotell- och restaurangverksamhet 47 41
- Transport, magasinering och kommunikation 60 54
- Övriga tjänster 155 134
- Näringsgrenen okänd 56 71
Ansökningar om konkurs totalt 652 641

Närmare uppgifter om anhängiggjorda konkurser efter område och näringsgren fr.o.m. år 2003 finns i Statistikcentralens avgiftsfria statistiktjänst Statfin (tyvärr bara på finska). Uppgifterna i de konkursansökningar som slutbehandlats i tingsrätterna år 2005 finns i avsnittet Tabeller/tabellbilagor och i avsnittet Översikter (på finska).

Källa: Konkurser 2006, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 17.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. mars 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2006/03/konk_2006_03_2006-05-17_tie_001_sv.html