Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.2.2008

Konkurssit tammi-joulukuussa 2007

Vuoden 2007 aikana pantiin vireille 2 258 konkurssia, mikä on 27 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä kaikissa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 9 234, mikä on noin kuusi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannut konkurssit 1987-2007

Vuotta aiempaan verrattuna konkurssit vähenivät vuoden 2007 aikana teollisuuden-, kuljetusten, kaupan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Konkurssien määrä lisääntyi maa- ja metsätalouden-, rakentamisen sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan päätoimialoilla. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä väheni teollisuuden ja kaupan toimialoilla. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä puolestaan lisääntyi maa- ja metsätalouden-, rakentamisen, kuljetusten, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Kuljetusten päätoimialalla kasvua kertyi lähes 50 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Konkurssiin haetut yritykset toimialan ja henkilökunnan määrän mukaan tammi-joulukuussa 2007 ja 2006

  Konkurssit
tammi-joulukuu
2007              
Henkilökunnan määrä
tammi-joulukuu
2007                      
Konkurssit
tammi-joulukuu
2006             
Henkilökunnan määrä
tammi-joulukuu
2006                      
Maa-, metsä- ja kalatalous 33 104 24 73
Teollisuus, kaivostoiminta, energiahuolto 247 1 923 255 2 299
Rakentaminen 491 1 958 459 1 827
Kauppa 422 1 331 431 1 346
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 159 584 145 479
Kuljetus, tietoliikenne, varastointi 185 1 213 195 810
Muut palvelut 501 1 901 518 1 625
Toimiala tuntematon 220 220 258 258
Konkurssit / henkilökunta yhteensä 2 258 9 234 2 285 8 717

Henkilöstöä suuruusluokittain tarkasteltuna havaitaan, että konkurssien määrä lisääntyi vuonna 2007 edelliseen vuoteen verrattuna lukumääräisesti eniten 5 - 9 henkilön suuruusluokan yrityksissä. Tässä kokoluokassa pantiin vireille 61 konkurssia enemmän kuin vuonna 2006. Vireille pantujen konkurssien määrä puolestaan väheni lukumääräisesti eniten yrityksissä, joissa henkilöstön suuruusluokka oli alle 2 tai tuntematon. Kokoluokassa pantiin vireille 125 konkurssia vähemmän edellisvuoteen verrattuna.

Konkurssiin haetut yritykset henkilöstön suuruusluokan mukaan 2000-2007

Vuosi Vireille pannut
konkurssit
yhteensä
Henkilöstön suuruusluokka Henkilökunta
yhteensä
Alle 2 tai
tuntematon
2-4 5-9 10-19 20-49 50-59 100-199 200-
2000 2 908 1 481 847 368 148 55 7 1 1 10 849
2001 2 794 1 524 778 294 143 44 6 3 2 10 047
2002 2 885 1 531 778 342 148 70 13 3 0 11 126
2003 2 769 1 409 779 354 135 73 17 1 1 11 061
2004 2 428 1 170 725 347 131 46 7 2 0 9 191
2005 2 278 1 097 716 292 113 39 13 5 3 9 898
2006 2 285 1 209 648 244 120 53 7 2 2 8 717
2007 2 258 1 084 687 305 121 43 14 3 1 9 234
Muutos 2006 - 2007, % -1,2 - 10,3 6,0 25,0        0,8        -18,9        100,0        50,0        - 50,0 5,9

Kaikista vuonna 2007 vireille pannuista konkursseista 17 prosentissa hakijana oli velallinen itse. Velkoja oli hakijana 82 ja kuolinpesän osakas 1 prosentissa hakemuksista. Velkojan vireille panemista konkursseista vireille panijana oli 55 prosentissa verottaja ja 35 prosentissa vakuutusyhtiöt.

Velkojan vireille panemat konkurssit hakijan mukaan 2005-2007, %

Lähde: Konkurssit 2007, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus.oikeusolot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 15.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. joulukuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2007/12/konk_2007_12_2008-02-15_tie_001.html