Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.6.2008

Konkurser under januari-maj 2008

Under januari-maj anhängiggjordes 1 090 konkurser, vilket är 9 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 4 347, vilket är 8 procent fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-maj 2005-2008

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren och antalet anställda under januari-maj 2008 och 2007

  Konkurser
januari-maj
2008
Antalet anställda,
januari-maj
2008
Konkurser
januari-maj
2007
Antalet anställda,
januari-maj
2007
Jord- och skogsbruk, fiske 20 73 13 43
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 128 800 97 836
Byggverksamhet 227 1 005 230 882
Handel 202 608 185 592
Hotell- och restaurangverksamhet 68 251 72 245
Transport, magasinering och kommunikation 91 368 77 496
Övriga tjänster 239 1 127 234 842
Näringsgrenen okänd 115 115 91 91
Konkurser / anställda totalt 1 090 4 347 999 4 027

Källa: Konkurser 2008, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. maj 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2008/05/konk_2008_05_2008-06-30_tie_001_sv.html