Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 28.11.2008

Konkurser under januari-oktober 2008

Under januari-oktober anhängiggjordes 2 180 konkurser, vilket är 14 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 9 411, vilket är nästan 19 procent fler än året innan. Jämfört med året innan ökade antalet konkurser inom alla huvudnäringsgrenar. Mest ökade antalet konkurser inom näringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen övriga tjänster anhängiggjordes 49 konkurser fler än året innan. Också inom näringsgrenarna handel och byggverksamhet ökade antalet konkurser betydligt. Inom näringsgrenen handel anhängiggjordes 48 konkurser och inom byggverksamheten 37 konkurser fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-oktober 2006-2008

Företag som sökts i konkurs efter näringsgren och antalet anställda under januari- oktober 2008 och 2007

  Konkurser
januari-oktober
2008
Antalet anställda,
januari-oktober
2008
Konkurser
januari-oktober
2007
Antalet anställda,
januari-oktober
2007
Jord- och skogsbruk, fiske 41 111 26 97
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 240 2 241 212 1 733
Byggverksamhet 450 1 902 413 1 648
Handel 396 1 192 348 1 058
Hotell- och restaurangverksamhet 138 492 137 503
Transport, magasinering och kommunikation 177 795 155 1 103
Övriga tjänster 476 2 416 427 1 593
Näringsgrenen okänd 262 262 195 195
Konkurser / anställda totalt 2 180 9 411 1 913 7 930

Källa: Konkurser 2008, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 28.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. oktober 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2008/10/konk_2008_10_2008-11-28_tie_001_sv.html