Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 12.2.2009

Konkurssit tammi-joulukuussa 2008

Vuoden 2008 aikana pantiin vireille 2 615 konkurssia, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä kaikissa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 11 671, mikä on noin 26 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannut konkurssit 1988-2008

Tarkasteltaessa vireille pantuja konkursseja neljännesvuosittain, havaitaan, että vuoden 2008 aikana konkurssit kasvoivat kaikilla vuosineljänneksillä vuoteen 2007 verrattuna. Lisäksi kasvu kiihtyi merkittävästi loppuvuotta kohti tultaessa. Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä konkurssien määrä kasvoi 4,2 prosentilla ja toisella neljänneksellä 6,9 prosentilla. Kolmannella neljänneksellä kasvua oli 23,0 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä jo 32,6 prosenttia.

Vireille pannut konkurssit neljännesvuosittain 2006-2008

Verrattuna vuotta aiempaan konkurssien määrä kasvoi kaikilla tarkasteltavilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden toimialalla. Toimialalla pantiin vireille 74 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös rakentamisen, kaupan ja teollisuuden toimialoilla konkurssien määrät kasvoivat selvästi. Rakentamisen toimialalla pantiin vireille 54 konkurssia, kaupan toimialalla 48 konkurssia ja teollisuuden toimialalla 43 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Konkurssiin haetut yritykset toimialan ja henkilökunnan määrän mukaan tammi-joulukuussa 2008 ja 2007

  Konkurssit
tammi-joulukuu
2008              
Henkilökunnan määrä
tammi-joulukuu
2008                      
Konkurssit
tammi-joulukuu
2007             
Henkilökunnan määrä
tammi-joulukuu
2007                      
Maa-, metsä- ja kalatalous 50 133 33 104
Teollisuus, kaivostoiminta, energiahuolto 290 3 200 247 1 923
Rakentaminen 545 2 290 491 1 958
Kauppa 470 1 431 422 1 331
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 173 635 159 584
Kuljetus, tietoliikenne, varastointi 206 935 185 1 213
Muut palvelut 575 2 741 501 1 901
Toimiala tuntematon 306 306 216 216
Konkurssit / henkilökunta yhteensä 2 615 11 671 2 254 9 230

Henkilöstöä suuruusluokittain tarkasteltuna havaitaan, että konkurssien määrä lisääntyi vuonna 2008 edelliseen vuoteen verrattuna lukumääräisesti eniten alle 2 hengen yrityksissä. Tässä kokoluokassa pantiin vireille 220 konkurssia enemmän kuin vuonna 2007. Merkillepantavaa on myös vireille pantujen konkurssien määrän kasvu suurissa yli 200 hengen yrityksissä. Vuonna 2007 yli 200 hengen yrityksissä pantiin vireille ainoastaan yksi konkurssi, kun taas vuonna 2008 tässä kokoluokassa pantiin vireille viisi konkurssia.

Konkurssiin haetut yritykset henkilöstön suuruusluokan mukaan 2000-2008

Vuosi Vireille pannut
konkurssit
yhteensä
Henkilöstön suuruusluokka Henkilökunta
yhteensä
Alle 2 tai
tuntematon
2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-
2000 2 908 1 481 847 368 148 55 7 1 1 10 849
2001 2 794 1 524 778 294 143 44 6 3 2 10 047
2002 2 885 1 531 778 342 148 70 13 3 0 11 126
2003 2 769 1 409 779 354 135 73 17 1 1 11 061
2004 2 428 1 170 725 347 131 46 7 2 0 9 191
2005 2 278 1 097 716 292 113 39 13 5 3 9 898
2006 2 285 1 209 648 244 120 53 7 2 2 8 717
2007 2 254 1 080 687 305 121 43 14 3 1 9 234
2008 2 615 1 300 749 349 140 62 7 3 5 11 671
Muutos  2007-2008, % 16,0 20,4 9,0 14,4 15,7 44,2 - 50,0 0,0 400,0 26,4

Kaikista vuonna 2008 vireille pannuista konkursseista 17 prosentissa hakijana oli velallinen itse. Velkoja oli hakijana 83 prosentissa hakemuksista. Velkojan vireille panemista konkursseista vireille panijana oli 51 prosentissa verottaja ja 39 prosentissa vakuutusyhtiöt.

Velkojan vireille panemat konkurssit hakijan mukaan 2006-2008, %

Lähde: Konkurssit 2008, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 12.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. joulukuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2008/12/konk_2008_12_2009-02-12_tie_001.html