Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Päättyneet konkurssit 2008

Päättyneitä konkursseja koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille pannut konkurssit. Päättyneet konkurssit sisältävät jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleita asioita ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.

Konkurssihakemuksen jättäminen tuomioistuimeen, konkurssin vireilletulo, ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Uusi konkurssilaki tuli voimaan 1.9.2004 ja korvasi vanhan vuonna 1868 annetun konkurssisäännön. Uusi laki ei aiheuttanut merkittäviä muutoksia konkurssimenettelyyn kokonaisuutena tai velkojien tai velallisen asemaan.

Vuoden 2008 aikana tuomioistuimet käsittelivät loppuun yhteensä 2 738 konkurssihakemusta. Hakemuksista jakoluettelon vahvistamiseen päättyi yhteensä 410. Muissa tapauksissa konkurssin käsittely keskeytyi konkurssimenettelyn eri vaiheissa. Yleisimmät keskeytymisen syyt vuonna 2008 loppuun käsitellyissä asioissa olivat konkurssipesien varattomuus, joka oli syynä 872 tapauksessa ja hakemuksen peruuttaminen, joka oli syynä 865 tapauksessa. Hakemuksen peruuttaminen on käytännössä merkinnyt sitä, että menettelyyn osallistuneet velkojat ovat saaneet saatavilleen suorituksen tai hyväksymänsä vakuuden. Konkurssin peruuttamisia konkurssiinasettamispäätöksen jälkeen tehtiin käräjäoikeuksissa vuonna 2008 yhteensä 89.

Uusi konkurssilaki toi mukanaan uuden konkurssipesien selvittelymuodon, julkisselvityksen, joka tulee yleensä kyseeseen konkurssin raukeamisen vaihtoehtona. Vuonna 2008 tehtiin käräjäoikeuksissa kaikkiaan 38 päätöstä siirtymisestä julkisselvitykseen.

Uudessa konkurssilaissa konkurssituomio konkurssihakemuksen ratkaisuna lakkasi ja uutena hakemuksen ratkaisuna otettiin käyttöön jakoluettelon vahvistaminen. Ennen uuden lain voimaan tuloa vireille tulleet konkurssit voivat kuitenkin edelleen päättyä konkurssituomioon. Vuonna 2008 ei konkurssituomioon päättynyt yhtään hakemusta. Aiemmin julkaistuja tietoja konkurssipesien varoista ja veloista ei enää saada kerättyä tuomioistuinten asiankäsittelyjärjestelmästä.

Tarkempia tietoja vuonna 2008 käräjäoikeuksissa loppuun käsitellyistä konkurssihakemuksista löytyy tämän tilaston taulukoista.


Päivitetty 30.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. 2008, Päättyneet konkurssit 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2008/konk_2008_2009-06-30_kat_001.html