Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Anhängiggjorda konkursset efter landskap och antalet anställda under januari-oktober 2009 och 2008

LANDSKAP Konkurser
01-10/2009
Antalet
anställda
01-10/2009
Konkurser
01-10/2008
Antalet
anställda
01-10/2008
Nylands landskap 946 4 562 724 3 223
Egentliga Finlands landskap 261 1 073 220 771
Satakunta landskap 132 694 109 484
Egentliga Tavastlands landskap 82 427 61 233
Birkalands landskap 225 849 181 918
Päijänne-Tavastlands landskap 102 503 76 239
Kymmenedalens landskap 101 359 75 276
Södra Karelens landskap 66 220 36 187
Södra Savolax landskap 66 328 43 626
Norra Savolax landskap 92 498 85 365
Norra Karelens landskap 45 266 36 151
Mellersta Finlands landskap 117 431 70 173
Södra Österbottens landskap 110 362 96 257
Österbottens landskap 83 276 79 231
Mellersta Österbottens landskap 46 176 39 137
Norra Österbottens landskap 151 876 140 477
Kajanalands landskap 27 89 33 110
Lapplands landskap 86 291 54 262
Östra Nylands landskap 45 238 30 264
Åland 2 9 2 2
TOTALT 2 785 12 527 2 189 9 386

Källa: Konkurser 2009, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. oktober 2009, Anhängiggjorda konkursset efter landskap och antalet anställda under januari-oktober 2009 och 2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2009/10/konk_2009_10_2009-11-30_tau_001_sv.html