Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Loppuun käsitellyt konkurssihakemukset käräjäoikeuksittain 2009

KÄRÄJÄOIKEUS Loppuun käsiteltyjä hakemuksia yhteensä
Ahvenanmaan käräjäoikeus - Ålands tingsrätt 4
Espoon käräjäoikeus - Esbo tingsrätt 170
Etelä-Karjalan käräjäoikeus - Södra Karelens tingsrätt 82
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus - Södra Österbottens ting 142
Etelä-Savon käräjäoikeus - Södra Savolax tingsrätt 85
Helsingin käräjäoikeus - Helsingfors tingsrätt 529
Hyvinkään käräjäoikeus - Hyvinge tingsrätt 81
Itä-Uusimaan käräjäoikeus - Östra Nylands tingsrätt 60
Kainuun käräjäoikeus - Kajanalands tingsrätt 28
Kanta-Hämeen käräjäoikeus - Egentliga Tavastlands tings 87
Kemi-Tornion käräjäoikeus - Kemi-Torneå tingsrätt 45
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus - Mellersta Österbottens 67
Keski-Suomen käräjäoikeus - Mellersta Finlands tingsrät 134
Kymenlaakson käräjäoikeus - Kymmenedalens tingsrätt 105
Lapin käräjäoikeus - Lapplands tingsrätt 71
Länsi-Uusimaan käräjäoikeus - Västra Nylands tingsrätt 123
Oulun käräjäoikeus - Uleåborgs tingsrätt 143
Pirkanmaan käräjäoikeus - Birkalands tingsrätt 281
Pohjanmaan käräjäoikeus - Österbottens tingsrätt 127
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus - Norra Karelens tingsrät 56
Pohjois-Savon käräjäoikeus - Norra Savolax tingsrätt 141
Päijät-Hämeen käräjäoikeus - Päijänne-Tavastlands tings 100
Satakunnan käräjäoikeus - Satakunta tingsrätt 113
Tuusulan käräjäoikeus - Tusby tingsrätt 100
Vantaan käräjäoikeus - Vanda tingsrätt 116
Varsinais-Suomen käräjäoikeus - Egentliga Finlands ting 262
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus - Ylivieska-Brahestad tin 48
YHTEENSÄ - TOTALT 3 300

Lähde: Loppuun käsitellyt konkurssihakemukset, 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. 2009, Liitetaulukko 1. Loppuun käsitellyt konkurssihakemukset käräjäoikeuksittain 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2009/konk_2009_2010-11-23_tau_001_fi.html