Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Anhängiggjorda konkursset efter landskap och antalet anställda under januari 2010 och 2009

LANDSKAP Konkurser 01/2010 Antalet anställda 01/2010 Konkurser 01/2009 Antalet anställda 01/2009
Nylands landskap 77 386 93 283
Egentliga Finlands landskap 24 88 23 164
Satakunta landskap 16 51 7 30
Egentliga Tavastlands landskap 8 59 8 35
Birkalands landskap 18 63 36 145
Päijänne-Tavastlands landskap 7 43 7 25
Kymmenedalens landskap 13 66 10 23
Södra Karelens landskap 5 14 5 36
Södra Savolax landskap 7 23 7 19
Norra Savolax landskap 7 32 10 45
Norra Karelens landskap 5 55 6 25
Mellersta Finlands landskap 8 33 12 35
Södra Österbottens landskap 6 12 7 18
Österbottens landskap 6 11 8 40
Mellersta Österbottens landskap 7 49 6 24
Norra Österbottens landskap 21 133 17 99
Kajanalands landskap 7 12 4 9
Lapplands landskap 1 4 12 45
Östra Nylands landskap 3 6 7 81
Åland . . 1 6
TOTALT 246 1140 286 1187

Källa: Konkurser 2010, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 15.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. januari 2010, Anhängiggjorda konkursset efter landskap och antalet anställda under januari 2010 och 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2010/01/konk_2010_01_2010-03-15_tau_001_sv.html