Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Anhängiggjorda konkursset efter landskap och antalet anställda under januari-februari 2010 och 2009

  Konkurser 01-02/2010 Antalet anställda 01-02/2010 Konkurser 01-02/2009 Antalet anställda 01-02/2009
LANDSKAP        
Nylands landskap 159 758 195 865
Egentliga Finlands landskap 47 188 50 249
Satakunta landskap 33 143 21 84
Egentliga Tavastlands landskap 15 78 17 65
Birkalands landskap 43 177 56 237
Päijänne-Tavastlands landskap 18 97 18 51
Kymmenedalens landskap 22 90 17 38
Södra Karelens landskap 9 28 9 74
Södra Savolax landskap 13 53 10 66
Norra Savolax landskap 19 60 21 77
Norra Karelens landskap 11 64 12 70
Mellersta Finlands landskap 17 85 26 112
Södra Österbottens landskap 13 21 22 69
Österbottens landskap 13 43 17 96
Mellersta Österbottens landskap 12 55 13 77
Norra Österbottens landskap 33 217 47 254
Kajanalands landskap 9 16 9 24
Lapplands landskap 8 47 18 61
Östra Nylands landskap 10 48 9 104
Åland 0 0 1 6
TOTALT 504 2268 588 2679

Källa: Konkurser 2010, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. februari 2010, Anhängiggjorda konkursset efter landskap och antalet anställda under januari-februari 2010 och 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2010/02/konk_2010_02_2010-03-31_tau_001_sv.html