Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Anhängiggjorda konkursset efter landskap och antalet anställda under januari-maj 2010 och 2009

LANDSKAP Konkurser 01-05/2010 Antalet anställda 01-05/2010 Konkurser 01-05/2009 Antalet anställda 01-05/2009
Nylands landskap 389 1913 486 2 064
Egentliga Finlands landskap 112 410 139 585
Satakunta landskap 65 500 66 267
Egentliga Tavastlands landskap 38 149 43 282
Birkalands landskap 104 519 125 483
Päijänne-Tavastlands landskap 47 543 46 208
Kymmenedalens landskap 40 179 42 132
Södra Karelens landskap 28 192 30 122
Södra Savolax landskap 34 193 35 195
Norra Savolax landskap 52 189 52 241
Norra Karelens landskap 27 119 30 146
Mellersta Finlands landskap 44 226 63 240
Södra Österbottens landskap 42 299 64 214
Österbottens landskap 40 231 45 182
Mellersta Österbottens landskap 26 117 28 102
Norra Österbottens landskap 81 498 85 599
Kajanalands landskap 15 42 16 47
Lapplands landskap 33 199 52 203
Östra Nylands landskap 21 71 19 150
Åland 1 7 1 6
TOTALT 1 239 6 596  1 467 6 468

Källa: Konkurser 2010, maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. maj 2010, Anhängiggjorda konkursset efter landskap och antalet anställda under januari-maj 2010 och 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2010/05/konk_2010_05_2010-06-30_tau_001_sv.html