Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.2.2011

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi–joulukuussa 2010

Vuoden 2010 aikana pantiin vireille 2 864 konkurssia, mikä on 12,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä kaikissa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 13 759, mikä on 7,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannut konkurssit 1990–2010

Vireille pannut konkurssit 1990–2010

Tarkasteltaessa vireille pantuja konkursseja neljännesvuosittain, havaitaan, että vuoden 2010 aikana konkurssit vähenivät kaikilla vuosineljänneksillä vuoteen 2009 verrattuna. Väheneminen kuitenkin hidastui loppuvuotta kohti tultaessa. Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä konkurssien määrä väheni 9,7 prosenttia ja toisella neljänneksellä 19,7 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä vähenemistä tapahtui 14,8 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 5,7 prosenttia.

Vireille pannut konkurssit neljännesvuosittain 2008–2010

Vireille pannut konkurssit neljännesvuosittain 2008–2010

Vireillepantujen konkurssien määrä väheni teollisuuden, rakennustoiminnan, kaupan, kuljetuksen- ja varastoinnin sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Konkurssien määrä väheni lukumääräisesti eniten muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin tammi–joulukuussa vireille 692 konkurssia, mikä on 83 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Konkurssiin haetut yritykset toimialan (TOL 2008) ja henkilökunnan määrän mukaan tammi–joulukuussa 2010 ja 2009

  Konkurssit tammi-joulukuu 2010 Henkilökunnan määrä tammi-joulukuu 2010 Konkurssit tammi-joulukuu 2009 Henkilökunnan määrä tammi-joulukuu 2009
Maa-, metsä- ja kalatalous 55 136 52 161
Teollisuus, kaivostoiminta, energia- ja vesihuolto 321 2 548 375 2 826
Rakentaminen 739 3 411 754 3 535
Kauppa 498 1 794 570 2 262
Kuljetus ja varastointi 251 1 235 266 1 323
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 211 911 183 750
Muut palvelut 692 3 627 775 3 703
Toimiala tuntematon 97 97 300 300
Konkurssit / henkilökunta yhteensä 2 864 13 759 3 275 14 860

Kaikista vuonna 2010 vireille pannuista konkursseista 21 prosentissa hakijana oli velallinen itse. Velkoja oli hakijana 78 ja kuolinpesän osakas 1 prosentissa hakemuksista. Velkojan vireille panemista konkursseista vireille panijana oli 52 prosentissa verottaja ja 36 prosentissa vakuutusyhtiöt.

Velkojan vireille panemat konkurssit hakijan mukaan 2008–2010, %

Velkojan vireille panemat konkurssit hakijan mukaan 2008–2010, %

Lähde: Konkurssit 2010, joulukuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (234,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. joulukuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2010/12/konk_2010_12_2011-02-15_tie_001_fi.html