Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Loppuun käsitellyt konkurssihakemukset käräjäoikeuksittain 2010

KÄRÄJÄOIKEUS Loppuun käsiteltyjä asioita yhteensä
Ahvenanmaan käräjäoikeus - Ålands tingsrätt 2
Espoon käräjäoikeus - Esbo tingsrätt 123
Etelä-Karjalan käräjäoikeus - Södra Karelens tingsrätt 74
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus - Södra Österbottens tingsrätt 108
Etelä-Savon käräjäoikeus - Södra Savolax tingsrätt 77
Helsingin käräjäoikeus - Helsingfors tingsrätt 560
Hyvinkään käräjäoikeus - Hyvinge tingsrätt 95
Itä-Uusimaan käräjäoikeus - Östra Nylands tingsrätt 47
Kainuun käräjäoikeus - Kajanalands tingsrätt 34
Kanta-Hämeen käräjäoikeus - Egentliga Tavastlands tingsrätt 78
Kemi-Tornion käräjäoikeus - Kemi-Torneå tingsrätt 46
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus - Mellersta Österbottens tingsrätt 69
Keski-Suomen käräjäoikeus - Mellersta Finlands tingsrät 111
Kymenlaakson käräjäoikeus - Kymmenedalens tingsrätt 113
Lapin käräjäoikeus - Lapplands tingsrätt 57
Länsi-Uusimaan käräjäoikeus - Västra Nylands tingsrätt 112
Oulun käräjäoikeus - Uleåborgs tingsrätt 162
Pirkanmaan käräjäoikeus - Birkalands tingsrätt 249
Pohjanmaan käräjäoikeus - Österbottens tingsrätt 110
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus - Norra Karelens tingsrätt 51
Pohjois-Savon käräjäoikeus - Norra Savolax tingsrätt 109
Päijät-Hämeen käräjäoikeus - Päijänne-Tavastlands tingsrätt 138
Satakunnan käräjäoikeus - Satakunta tingsrätt 146
Tuusulan käräjäoikeus - Tusby tingsrätt 100
Vantaan käräjäoikeus - Vanda tingsrätt 129
Varsinais-Suomen käräjäoikeus - Egentliga Finlands tingsrätt 288
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus - Ylivieska-Brahestad tingsrätt 46
YHTEENSÄ - TOTALT 3 234

Lähde: Loppuun käsitellyt konkurssihakemukset, 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 29.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. 2010, Liitetaulukko 1. Loppuun käsitellyt konkurssihakemukset käräjäoikeuksittain 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2010/konk_2010_2011-06-29_tau_001_fi.html