Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-april 2011 och 2010

LANDSKAP Konkurser 01-04/2011 Antalet anställda 01-04/2011 Konkurser 01-04/2010 Antalet anställda 01-04/2010
Nylands landskap 326 1 684 350 1 716
Egentliga Finlands landskap 132 397 93 362
Satakunta landskap 51 426 54 478
Egentliga Tavastlands landskap 32 123 31 113
Birkalands landskap 95 635 82 406
Päijänne-Tavastlands landskap 29 149 37 499
Kymmenedalens landskap 34 146 34 160
Södra Karelens landskap 31 116 23 148
Södra Savolax landskap 28 91 30 174
Norra Savolax landskap 33 127 41 141
Norra Karelens landskap 23 60 22 102
Mellersta Finlands landskap 45 129 34 190
Södra Österbottens landskap 49 161 29 71
Österbottens landskap 35 79 31 168
Mellersta Österbottens landskap 22 72 23 99
Norra Österbottens landskap 82 286 67 423
Kajanalands landskap 12 45 14 39
Lapplands landskap 28 78 25 116
Åland 4 12 1 7
TOTALT 1 091 4 816 1 021 5 412

Källa: Konkurser 2011, april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. april 2011, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-april 2011 och 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/04/konk_2011_04_2011-05-31_tau_001_sv.html