Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.8.2011

Antalet konkurser ökade med 5,1 procent under januari–juli 2011

Under januari–juli anhängiggjordes 1 739 konkurser, vilket är 5,1 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 7 918, vilket åter är 465 färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–juli 2009–2011

Anhängiggjorda konkurser under januari–juli 2009–2011

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–juli inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av tillverkning. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom handeln. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–juli 340 konkurser, vilket är 53 fler än året innan. Inom byggverksamhet anhängiggjordes 462 konkurser, vilket är 48 fler än året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–juli 2011 och 2010

  Konkurser januari-juli 2011 Antalet anställda, januari-juli 2011 Konkurser januari-juli 2010 Antalet anställda, januari-juli 2010
Jord- och skogsbruk, fiske 33 63 29 90
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 156 1 257 180 1 622
Byggverksamhet 462 2 333 414 1 885
Handel 340 1 227 287 807
Transport och magasinering 174 885 154 816
Hotell- och restaurangverksamhet 127 490 122 568
Övriga tjänster 416 1 632 394 2 520
Näringsgrenen okänd 31 31 75 75
Konkurser / anställda totalt 1 739 7 918 1 655 8 383

Källa: Konkurser 2011, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juli 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/07/konk_2011_07_2011-08-31_tie_001_sv.html