Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari 2012 och 2011

LANDSKAP Konkurser 01/2012 Antalet anställda 01/2012 Konkurser 01/2011 Antalet anställda 01/2011
Nylands landskap 79 383 90 369
Egentliga Finlands landskap 27 106 44 101
Satakunta landskap 20 53 14 79
Egentliga Tavastlands landskap 12 53 5 17
Birkalands landskap 23 143 31 131
Päijänne-Tavastlands landskap 11 83 3 10
Kymmenedalens landskap 16 38 8 9
Södra Karelens landskap 4 7 8 34
Södra Savolax landskap 6 17 6 19
Norra Savolax landskap 8 44 6 13
Norra Karelens landskap 2 4 11 26
Mellersta Finlands landskap 6 19 16 36
Södra Österbottens landskap 13 68 29 126
Österbottens landskap 7 9 10 23
Mellersta Österbottens landskap 1 1 8 44
Norra Österbottens landskap 24 122 16 58
Kajanalands landskap 0 0 1 1
Lapplands landskap 14 66 4 5
Åland 1 4 1 2
TOTALT 274 1 220 311 1 103

Källa: Konkurser 2012, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. januari 2012, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari 2012 och 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/01/konk_2012_01_2012-03-05_tau_001_sv.html