Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-april 2012 och 2011

LANDSKAP Konkurser 01-04/2012 Antalet anställda 01-04/2012 Konkurser 01-04/2011 Antalet anställda 01-04/2011
Nylands landskap 311 1 182 325 1 744
Egentliga Finlands landskap 120 554 134 413
Satakunta landskap 62 183 51 425
Egentliga Tavastlands landskap 39 193 33 128
Birkalands landskap 77 358 95 660
Päijänne-Tavastlands landskap 30 150 29 149
Kymmenedalens landskap 41 105 34 143
Södra Karelens landskap 24 59 31 116
Södra Savolax landskap 21 77 29 95
Norra Savolax landskap 43 197 34 132
Norra Karelens landskap 17 48 23 61
Mellersta Finlands landskap 37 191 45 129
Södra Österbottens landskap 53 185 49 153
Österbottens landskap 32 93 35 77
Mellersta Österbottens landskap 9 50 23 87
Norra Österbottens landskap 67 271 83 284
Kajanalands landskap 11 64 12 45
Lapplands landskap 34 126 30 79
Åland 2 9 4 12
TOTALT 1 030 4 095 1 099 4 932

Källa: Konkurser 2012, april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. april 2012, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-april 2012 och 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/04/konk_2012_04_2012-05-31_tau_001_sv.html