Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.8.2012

Antalet konkurser minskade med 3 procent under januari–juni 2012

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–juni 1 559 konkurser, vilket är 3 procent färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 7 284, alltså på samma nivå som året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–juni 2000–2012

Anhängiggjorda konkurser under januari–juni 2000–2012

Antalet anhängiggjorda konkurser minskade under januari–juni inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av tillverkning, jord- och skogsbruk samt fiske och övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom näringsgrenen handel. Inom handeln anhängiggjordes under januari–juni 279 konkurser, vilket är 38 konkurser färre än året innan. Inom tillverkning ökade antalet konkurser mest: 188 konkurser anhängiggjordes, vilket är 44 fler än året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–juni 2012 och 2011

  Konkurser januari-juni 2012 Antalet anställda, januari-juni 2012 Konkurser januari-juni 2011 Antalet anställda, januari-juni 2011
Jord- och skogsbruk, fiske 31 89 28 55
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 188 1 931 144 1 076
Byggverksamhet 418 1 794 426 2 241
Handel 279 748 317 1 153
Transport och magasinering 129 794 159 826
Hotell- och restaurangverksamhet 101 406 118 456
Övriga tjänster 409 1 518 381 1 445
Näringsgrenen okänd 4 4 30 30
Konkurser / anställda totalt 1 559 7 284 1 603 7 282

Källa: Konkurser 2012, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 3252, Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juni 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/06/konk_2012_06_2012-08-15_tie_001_sv.html