Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-september 2012 och 2011

LANDSKAP Konkurser 01-09/2012 Antalet anställda 01-09/2012 Konkurser 01-09/2011 Antalet anställda 01-09/2011
Nylands landskap 703 3 633 706 3 692
Egentliga Finlands landskap 241 1 608 274 1 031
Satakunta landskap 104 485 95 581
Egentliga Tavastlands landskap 66 308 59 249
Birkalands landskap 190 905 171 1 127
Päijänne-Tavastlands landskap 84 293 62 373
Kymmenedalens landskap 76 279 64 226
Södra Karelens landskap 41 86 52 209
Södra Savolax landskap 55 225 63 297
Norra Savolax landskap 98 514 87 350
Norra Karelens landskap 40 137 47 224
Mellersta Finlands landskap 90 371 97 372
Södra Österbottens landskap 125 425 104 340
Österbottens landskap 74 251 73 215
Mellersta Österbottens landskap 26 85 40 206
Norra Österbottens landskap 150 537 161 553
Kajanalands landskap 33 239 33 114
Lapplands landskap 69 313 66 223
Åland 4 11 8 34
TOTALT 2 269 10 705 2 262 10 416

Källa: Konkurser 2012, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 16.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. september 2012, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-september 2012 och 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/09/konk_2012_09_2012-11-16_tau_001_sv.html