Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.12.2012

Antalet konkurser på fjolårets nivå under januari–november 2012

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–november 2 779 konkurser, dvs. 25 konkurser (0,9 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla konkursföretag var totalt 13 536, vilket åter är 1 183 personer (9,6 procent) fler än under motsvarande period året innan. I november 2012 anhängiggjordes 241 konkurser, vilket är en konkurs (0,4 procent) fler än i november 2011.

Anhängiggjorda konkurser under januari–november 2011–2012

Anhängiggjorda konkurser under januari–november 2011–2012

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–november inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och övriga tjänster. Till antalet anhängiggjordes flest konkurser inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 764 konkurser, vilket är 92 konkurser (13,7 procent) fler än under motsvarande period året innan. Inom näringsgrenen tillverkning anhängiggjordes 304 konkurser under januari–november, vilket är 35 konkurser (13,0 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, byggverksamhet, handel, transport och magasinering samt hotell- och restaurangverksamhet. Till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 491 konkurser under januari–november, vilket är 26 konkurser (5,0 procent) färre än under motsvarande period året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställdä under januari-november 2012 och 2011

Korrigerad 31.12.2012. Korrigeringen är markerad med rött, var tidigare 2012.
Näringsgren Konkurser januari-november 2012 Antalet anställda januari-november 2012 Konkurser januari-november 2011 Antalet anställda januari-november 2011
Jord- och skogsbruk, fiske 64 174 71 196
Tilverkning, gruvdrift, energiförsörjning 304 2 735 269 1 848
Bryggverksamhet 718 3 262 724 3 615
Handel 491 1 597 517 1 798
Trasport och magasinering 242 1 650 249 1 238
Hotell- och restaurangverksamhet 183 745 203 826
Övriga tjänster 764 3 360 672 2 783
Näringsgrenen okänd 13 13 49 49
Konkurser / anställda totalt 2 779 13 536 2 754 12 353

Källa: Konkurser 2012, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. november 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/11/konk_2012_11_2012-12-31_tie_001_sv.html