Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Konkursseja eniten rakentamisen ja muiden palveluiden päätoimialoilla

Lukumääräisesti eniten konkursseja vireillepantiin muiden palveluiden päätoimialalla. Vireillepantujen konkurssien määrä alalla on lisääntynyt 12,2 prosenttia vuodesta 2011. Alalla on viimeisen kymmenen vuoden (2003–2012) aikana vireillepantu vuosittain keskimäärin noin 670 konkurssia. Muiden palveluiden päätoimialaan kuuluvista aloista eniten konkurssihakemuksia vireillepantiin seuraavilla toimialoilla: kiinteistö- ja maisemanhoito (94 konkurssia), kiinteistöalan toiminta (91), ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (64) sekä muut henkilökohtaiset palvelut (50). Eri toimialojen konkurssihakemuksien määrä tyypillisesti vaihtelee hieman vuodesta toiseen.

Rakentamisen päätoimialalla pantiin vuonna 2012 vireille 760 konkurssia, mikä on 0,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011. Alalla on viimeisen kymmenen vuoden aikana vireillepantu vuosittain keskimäärin 610 konkurssia.

Majoitus- ja ravitsemustoiminnan päätoimialalla pantiin vuonna 2012 vireille 190 konkurssia, mikä on 12,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011. Alalla on kymmenen viime vuoden aikana vireillepantu vuosittain keskimäärin 190 konkurssia. Ravintolat ja vastaava ravitsemustoiminta -toimialalla vireillepantiin 137 konkurssihakemusta, kun vuonna 2011 alalla vireillepantiin 177 konkurssihakemusta.

Kuvio 1. Vireillepannut konkurssit yrityksen päätoimialan mukaan tammi–joulukuussa 2010–2012

Kuvio 1. Vireillepannut konkurssit yrityksen päätoimialan mukaan tammi–joulukuussa 2010–2012

Vuoden 2012 aikana konkurssien määrä kasvoi toisella ja kolmannella neljänneksellä edellisvuodesta. Vuoden 2012 toisella neljänneksellä konkurssien määrä kasvoi 1,2 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 7,3 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Vuoden 2012 ensimmäisellä ja neljännellä neljänneksellä vireillepantiin hieman vähemmän konkursseja kuin vuotta aiemmin. Ensimmäisellä neljänneksellä konkursseja pantiin vireille 4,9 prosenttia ja neljännellä neljänneksellä 0,3 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavana ajankohtana.

Kuvio 2. Vireillepannut konkurssit neljännesvuosittain 2008–2012

Kuvio 2. Vireillepannut konkurssit neljännesvuosittain 2008–2012

Vuonna 2012 vireille pantiin 2 956 konkurssia, mikä on 0,4 prosenttia (12 konkurssia) enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosina 2003–2012 on vireille pantu vuosittain keskimäärin 2 670 konkurssia. 2000–luvulla eniten konkursseja on pantu vireille vuonna 2009, jolloin vireillepantiin 3 275 konkurssia.

Kuvio 3. Vireillepannut konkurssit 2003–2012

Kuvio 3. Vireillepannut konkurssit 2003–2012

Kaikista vuonna 2012 vireillepannuista konkursseista 22 prosentissa hakijana oli velallinen itse ja 78 prosentissa velkoja oli hakijana. Velkojan vireillepanemissa konkursseissa verottaja oli vireillepanijana 53 prosentissa, vakuutusyhtiöt 31 prosentissa ja muut hakijat 16 prosentissa tapauksista.

Kuvio 4. Velkojan vireillepanemat konkurssit hakijan mukaan 2009–2012

Kuvio 4. Velkojan vireillepanemat konkurssit hakijan mukaan 2009–2012

Vireillepannuista konkursseista noin 75 prosenttia kohdistuu osakeyhtiöihin, vajaa 10 prosenttia avoimiin yhtiöihin ja kommandiittiyhtiöihin sekä noin 15 prosenttia luonnollisiin henkilöihin (yksityinen elinkeinonharjoittaja). Kuljetuksen ja varastoinnin sekä rakentamisen päätoimialoilla luonnollisten henkilöiden osuu on noin 20 prosenttia ja maanviljelyssä noin 50 prosenttia.


Lähde: Konkurssit 2012, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 8.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. joulukuu 2012, Konkursseja eniten rakentamisen ja muiden palveluiden päätoimialoilla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2012/12/konk_2012_12_2013-02-08_kat_001_fi.html