Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari 2013 och 2012

LANDSKAP Konkurser 01/2013 Konkurser 01/2012 Antalet anställda 01/2013 Antalet anställda 01/2012
Nylands landskap 97 81 695 380
Egentliga Finlands landskap 34 27 169 107
Satakunta landskap 11 21 162 54
Egentliga Tavastlands landskap 9 12 33 52
Birkalands landskap 18 22 115 140
Päijänne-Tavastlands landskap 10 11 31 83
Kymmenedalens landskap 8 16 87 42
Södra Karelens landskap 6 4 26 6
Södra Savolax landskap 6 7 119 19
Norra Savolax landskap 12 8 58 45
Norra Karelens landskap 5 2 40 4
Mellersta Finlands landskap 8 6 70 16
Södra Österbottens landskap 13 13 51 68
Österbottens landskap 7 7 9 9
Mellersta Österbottens landskap 2 1 7 1
Norra Österbottens landskap 23 25 105 123
Kajanalands landskap 1 - 7 -
Lapplands landskap 10 14 15 61
Åland 1 1 1 4
TOTALT 281 278 1 800 1 214

Källa: Konkurser 2013, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. januari 2013, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari 2013 och 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/01/konk_2013_01_2013-02-28_tau_001_sv.html