Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari–februari 2013 och 2012

LANDSKAP Konkurser 01–02/2013 Konkurser 01–02/2012 Antalet anställda 01–02/2013 Antalet anställda 01–02/2012
Nylands landskap 162 163 1 087 683
Egentliga Finlands landskap 54 51 234 216
Satakunta landskap 17 34 175 99
Egentliga Tavastlands landskap 17 19 70 78
Birkalands landskap 42 37 222 193
Päijänne-Tavastlands landskap 32 17 130 115
Kymmenedalens landskap 14 31 111 91
Södra Karelens landskap 12 12 60 20
Södra Savolax landskap 13 15 147 55
Norra Savolax landskap 23 16 155 75
Norra Karelens landskap 10 9 50 24
Mellersta Finlands landskap 25 18 137 63
Södra Österbottens landskap 32 33 127 124
Österbottens landskap 13 16 28 40
Mellersta Österbottens landskap 7 2 16 2
Norra Österbottens landskap 36 48 182 187
Kajanalands landskap 4 4 10 5
Lapplands landskap 19 22 33 76
Åland 1 2 1 9
TOTALT 533 549 2 975 2 155

Källa: Konkurser 2013, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. februari 2013, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari–februari 2013 och 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/02/konk_2013_02_2013-03-26_tau_001_sv.html