Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari–juni 2013 och 2012

Landskap Konkurser 01–06/2013 Konkurser 01–06/2012 Antalet anställda 01–06/2013 Antalet anställda 01–06/2012
Nyland 516 480 2 995 2 361
Egentliga Finland 171 169 757 1 238
Satakunta 61 82 442 412
Egentliga Tavastland 61 49 196 220
Birkaland 111 124 574 648
Päijänne-Tavastland 64 51 245 210
Kymmenedalen 51 58 240 181
Södra Karelen 37 33 145 73
Södra Savolax 47 35 271 135
Norra Savolax 68 63 472 300
Norra Karelen 38 27 188 92
Mellersta Finland 61 66 288 295
Södra Österbotten 81 86 294 301
Österbotten 47 50 161 137
Mellersta Österbotten 23 15 143 59
Norra Österbotten 110 109 505 389
Kajanaland 21 24 58 124
Lappland 56 46 216 167
Åland 4 4 13 11
TOTALT 1 628 1 571 8 203 7 353

Källa: Konkurser 2013, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 8.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juni 2013, Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari–juni 2013 och 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/06/konk_2013_06_2013-08-08_tau_001_sv.html