Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari–december 2013 och 2012

Landskap Konkurser januari–december 2013 Konkurser januari–december 2012 Antalet anställda januari–december 2013 Antalet anställda januari–december 2012
Nyland 1 022 974 5 858 5 143
Egentliga Finland 320 306 1 270 1 889
Satakunta 125 131 835 581
Egentliga Tavastland 109 89 358 364
Birkaland 219 247 1 084 1 256
Päijänne-Tavastland 112 117 738 487
Kymmenedalen 87 97 420 489
Södra Karelen 66 58 298 162
Södra Savolax 88 71 449 273
Norra Savolax 120 112 662 595
Norra Karelen 71 50 271 167
Mellersta Finland 126 108 718 559
Södra Österbotten 164 157 594 527
Österbotten 96 92 294 314
Mellersta Österbotten 36 38 178 117
Norra Österbotten 194 179 900 638
Kajanaland 39 38 164 250
Lappland 120 90 505 377
Åland 17 7 41 18
TOTALT 3 131 2 961 15 637 14 206

Källa: Konkurser 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 29.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. december 2013, Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari–december 2013 och 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/12/konk_2013_12_2014-01-29_tau_001_sv.html