Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 29.1.2014

Konkurssien määrä kasvoi 5,7 prosenttia vuonna 2013

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–joulukuussa 2013 pantiin vireille 3 131 konkurssia, mikä on 170 konkurssia (5,7 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 15 637, mikä on puolestaan 1 431 henkilöä (10,1 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–joulukuussa 2011–2013

Vireille pannut konkurssit tammi–joulukuussa 2011–2013

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–joulukuussa maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan, kaupan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit lisääntyivät muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 873 konkurssia, mikä on 61 konkurssia (7,5 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan päätoimialla pantiin vireille 238 konkurssia vuonna 2013, mikä on 48 konkurssia (26,3 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Kaupan päätoimialalla taas pantiin vireille 577 konkurssia, mikä on niin ikään 48 konkurssia (9,1 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Konkurssien määrä väheni rakentamisen sekä kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin tammi–joulukuussa vireille 705 konkurssia, mikä on 55 konkurssia (7,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi–joulukuussa 2013 ja 2012

Toimiala Konkurssit tammi–joulukuussa 2013 Konkurssit tammi–joulukuussa 2012 Henkilökunnan määrä tammi–joulukuussa 2013 Henkilökunnan määrä tammi–joulukuussa 2012
Maa-, metsä- ja kalatalous 97 70 261 195
Teollisuus ja kaivostoiminta 346 321 3 193 2 806
Rakentaminen 705 760 3 864 3 440
Kauppa 577 529 2 261 1 712
Kuljetus ja varastointi 252 261 1 438 1 720
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 238 190 1 029 762
Muut palvelut 873 812 3 548 3 553
Toimiala tuntematon 43 18 43 18
YHTEENSÄ 3 131 2 961 15 637 14 206

Lähde: Konkurssit 2013, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (239,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. joulukuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2013/12/konk_2013_12_2014-01-29_tie_001_fi.html