Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari-februari 2014 och 2013

Landskap Konkurser januari-februari 2014 Konkurser januari-februari 2013 Antalet anställda januari-februari 2014 Antalet anställda januari-februari 2013
Nyland 200 165 1 502 1 124
Egentliga Finland 46 55 170 241
Satakunta 21 18 93 204
Egentliga Tavastland 14 17 65 70
Birkaland 48 43 254 224
Päijänne-Tavastland 15 32 49 131
Kymmenedalen 15 14 46 92
Södra Karelen 7 12 33 60
Södra Savolax 16 14 47 148
Norra Savolax 23 23 77 274
Norra Karelen 13 10 27 49
Mellersta Finland 24 28 126 138
Södra Österbotten 29 32 92 127
Österbotten 10 13 27 29
Mellersta Österbotten 5 9 37 32
Norra Österbotten 36 36 111 186
Kajanaland 5 4 20 10
Lappland 26 19 97 33
Åland 1 2 5 3
TOTALT 554 546 2 878 3 175

Källa: Konkurser 2014, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 19.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. februari 2014, Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari-februari 2014 och 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/02/konk_2014_02_2014-03-19_tau_001_sv.html