Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.3.2014

Konkurssien määrä edellisvuoden tasolla tammi-helmikuussa 2014

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-helmikuussa 2014 pantiin vireille 554 konkurssia, mikä on 8 konkurssia (1,5 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 2 878, mikä on 297 henkilöä (9,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-helmikuussa 2010–2014

Vireille pannut konkurssit tammi-helmikuussa 2010–2014

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-helmikuussa teollisuus- ja kaivostoiminnan, kaupan sekä kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit lisääntyivät kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 117 konkurssia, mikä on 21 konkurssia (21,9 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla pantiin vireille 53 konkurssia tammi-helmikuussa 2014, mikä on 17 konkurssia (47,2 prosenttia) enemmän kuin edellisvuoden tammi-helmikuussa. Teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialalla puolestaan pantiin vireille 69 konkurssia, mikä on 7 konkurssia (11,3 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin tammi-helmikuussa vireille 147 konkurssia, mikä on 21 konkurssia (12,5 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-helmikuussa 2014 ja 2013

Toimiala Konkurssit tammi-helmikuussa 2014 Konkurssit tammi-helmikuussa 2013 Henkilökunnan määrä tammi-helmikuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-helmikuussa 2013
Maa-, metsä- ja kalatalous 11 13 15 57
Teollisuus ja kaivostoiminta 69 62 1 103 897
Rakentaminen 116 123 529 745
Kauppa 117 96 358 331
Kuljetus ja varastointi 53 36 239 222
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 36 41 125 199
Muut palvelut 147 168 504 717
Toimiala tuntematon 5 7 5 7
YHTEENSÄ 554 546 2 878 3 175

Lähde: Konkurssit 2014, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (237,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. helmikuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2014/02/konk_2014_02_2014-03-19_tie_001_fi.html