Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 30.4.2014

Konkurssien määrä kasvoi 7,3 prosentilla edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-maaliskuussa 2014 pantiin vireille 892 konkurssia, mikä on 61 konkurssia (7,3 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 4 121, mikä on 501 henkilöä (10,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-maaliskuussa 2005–2014

Vireille pannut konkurssit tammi-maaliskuussa 2005–2014

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-maaliskuussa teollisuus- ja kaivostoiminnan, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit lisääntyivät kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 191 konkurssia, mikä on 53 konkurssia (38,4 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla pantiin vireille 80 konkurssia tammi-maaliskuussa 2014, mikä on 20 konkurssia (33,3 prosenttia) enemmän kuin edellisvuoden tammi-maaliskuussa. Teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialalla puolestaan pantiin vireille 110 konkurssia, mikä on 11 konkurssia (11,1 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Majoitus- ja ravitsemustoiminnan päätoimialalla pantiin vireille 67 konkurssia tammi-maaliskuussa 2014, mikä on 8 konkurssia (13,6 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin tammi-maaliskuussa vireille 233 konkurssia, mikä on 16 konkurssia (6,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-maaliskuussa 2014 ja 2013

Toimiala Konkurssit tammi-maaliskuussa 2014 Konkurssit tammi-maaliskuussa 2013 Henkilökunnan määrä tammi-maaliskuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-maaliskuussa 2013
Maa-, metsä- ja kalatalous 15 21 22 76
Teollisuus ja kaivostoiminta 110 99 1 338 1 259
Rakentaminen 187 193 848 1 131
Kauppa 191 138 586 440
Kuljetus ja varastointi 80 60 341 373
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 67 59 248 301
Muut palvelut 233 249 729 1 030
Toimiala tuntematon 9 12 9 12
YHTEENSÄ 892 831 4 121 4 622

Lähde: Konkurssit 2014, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 09 1734 2696 (9.6.2014 alkaen 029 551 2696), Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (238,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. maaliskuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2014/03/konk_2014_03_2014-04-30_tie_001_fi.html